Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1726 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 116  Další
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2011 12:13 
Mazák
Mazák
Uživatelský avatar

Registrován: 22.2.2010
Příspěvky: 12225
Bydliště: ČR
Obrázky: 1
Možná, že někomu z Vás přišlo podobně jako mě emailem níže citované oznámení České Pošty s nabídkou zastupování adresáta zásilky, fyzické osoby, při celním řízení. Tato možnost by měla urychlit celní řízení. Pro ty, kterým tato nabídka nepřišla a případně by měli o toto zastupování zájem uvádím níže kopii této nabídky a zde je odkaz na formulář plné moci pro tento účel.

Česká Pošta píše:
Od 18. 3. 2011 bude Česká pošta, s.p.(dále jen ČP), z důvodu legislativních požadavků Evropské unie předkládat zásilky obsahující zboží dovážené ze zemí mimo EU k celnímu odbavení a podávat na ně příslušnému celnímu úřadu celní prohlášení. Proto ČP připravila projekt deklarantství, v jehož rámci řeší personální a technické vybavení pro zajištění nových služeb deklarantství pro klienty ČP a tím zkvalitnění a urychlení celního řízení při dovozu.

Z výše uvedeného vyplývá, že ČP bude vystupovat před celními orgány v postavení deklaranta a bude zastupovat příjemce zboží, kteří zmocněním ČP k zastupování v celním řízení urychlí proces celního řízení a zásilka jim bude doručena dříve, než v případě, kdy zmocnění nebude uděleno.

V případě, že bude vyměřeno celní správou clo/DPH, ČP zajistí úhradu příslušnému celnímu úřadu. Následně ČP při doručení vybere od příjemce vyměřenou částku, včetně případných správních poplatků, a poplatku za předložení zboží a zastupování v celním řízení dle Ceníku základních poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných ČP (viz. http://www.ceskaposta.cz).

Pro realizaci celního odbavení prostřednictvím ČP prosím vyplňte a podepište přiložený formulář plné moci a zašlete dle Vámi zvolené formy buď na emailovou adresu: sklad.praha120@cpost.cz , nebo na adresu: Pošta PRAHA 120, Oddělení celní deklarace, Plzeňská 139, 220 00 Praha 5 - Košíře. Budete-li zasílat podklady elektronickou cestou, vyplněný a podepsaný formulář plné moci naskenujte a připojte soubor k emailu.

Rozhodnete-li se podat celní prohlášení osobně, nebo prostřednictvím Vámi zvoleného zástupce, plnou moc nezasílejte.


**********************************************************

EDIT

Níže uvádím pár odkazů a výtah z informací různě roztroušených po celém tomto vláknu abyste je nemuseli hledat mezi spoustou příspěvků.

**********************************************************

Limit 22 Eur

Směrnice Rady 2009/132/ES viz tento odkaz a tam viz článek 23.

Zákon č. 235/2004 Sb. o DPH v aktuálním znění
viz tento odkaz a tam viz § 71, odstavec 3) písmeno a).

Dělení co se týče určení obchodní/neobchodní atd.

Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (Celní kodex v aktuálním znění) viz tento odkaz a tam viz CELNÍ HODNOTA ZBOŽÍ viz články 28 až 36.

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (prováděcí nařízení k celnímu kodexu v aktuálním znění) viz tento odkaz a tam viz články 141 až 181.

**********************************************************

Očekáváte zásilku ze zahraničí?
Informace na webu ČP ohledně proclívání zásilek doručovaných ze zemí mimo EU do ČR přes ČP.

Česká pošta zastupuje od 1. dubna své zákazníky při celním řízení
Informace na webu ČP ohledně zastupovaní adresátů ze strany ČP při celním řízení u zásilek doručovaných ze zemí mimo EU do ČR přes ČP.

Zásilky ze třetích zemí mnohdy čekají na Poště zbytečně
Informace na webu ČP k požadovaným dokladům.

Časté otázky k celnímu řízení
Informace na webu ČP k častým otázkám ohledně celního řízení.

**********************************************************

Od 1. dubna 2011 dochází k významné změně v osvobození od DPH při dovozu zboží
Informace na webu Celní správy o rozhodující době z hlediska limitů. Rozhodujícím okamžikem není datum kdy bylo zboží objednáno ani zaplaceno a taktéž jím není ani datum kdy zásilka překročila hranice EU nebo ČR. Podstatné tedy je pouze to kdy je zásilka předložena k celnímu řízení, při kterém je porovnávána celní hodnota s limitem DPH.

Odbavování poštovních zásilek na odd. 023.1 – Celní pošta, nákupy přes Internet
Informace k této problematice na webu Celní správy.

**********************************************************

Co s plnou mocí

Plnou moc v podobě, která vám přijde od České pošty spolu s požadavkem na doložení dokumentů nebo stejnou plnou moc si můžete i stáhnout předem ze serveru ČP viz přímo tento odkaz a potom vytisknout.

Plnou moc vyplnit, podepsat, naskenovat do PDF (buď doma pokud máte skener nebo v práci nebo u známého nebo v nějaké kopírovací službě kde ti to naskenujou do PDFka za pár kaček) a pak poslat na emailovou adresu podle toho zda ji posíláte na základě vyžádání dokladů k zásilce od České pošty spolu s doklady nebo předem z vlastního popudu bez vyžádání od České pošty.

Pokud posíláte plnou moc na základě vyžádání dokladů k zásilce od České pošty spolu s doklady viz níže sekce Pokud si od Vás vyžádají dokumenty k zásilce pak vše včetně naskenované, vyplněné a podepsané plné moci a dokumentů k zásilce přiložte k jednomu emailu a ten pošlete na adresu sklad.praha120@cpost.cz.

Pokud posíláte plnou moc předem jen z vlastního popudu bez vyžádání od České pošty pak ji posíláte samotnou naskenovanou, vyplněnou a podepsanou jako přílohu emailu na adresu cd-praha120@cpost.cz.

V obou výše zmíněných případech plná moc platí až do odvolání na všechny zásilky co Vám budou chodit ze zemí mimo EU přes ČP.

Pokud se rozhodnete plnou moc odvolat není to žádný problém a postup je popsán i se vzorem odvolání viz přímo tento odkaz.

**********************************************************

Poplatky 96 Kč a 180 Kč

Pokud Vás zajímá za jakých okolností se neplatí nic, za jakých okolností se platí poplatek 96 Kč a za jakých se platí poplatek 180 Kč to je uvedeno viz tento odkaz a tam viz sekce Závěrečné shrnutí. Zjednodušené shrnutí jsem k tomu uvedl viz tento odkaz.

Pokud Česká pošta vybírá poplatek při převzetí zásilky pak platí to, že buď na předávaném poplatkovém lístku nebo na extra na místní poště na požádání k danému účelu vystaveném potvrzení o zrealizované platbě poplatku za příslušné služby spojené s celním odbavením zásilky i případně za platbu DPH/CLA má být místní poštou vyznačeno datum a hodnota realizované platby i s identifikačním razítkem místní pošty, jejíž pracovník ať už poplatkový lístek nebo zmíněné potvrzení platby předává a inkasuje platbu.

Pokud Vám Česká pošta neposkytne implicitně potvrzení stvrzující danou platbu tak doporučuji před převzetím vyžadovat toto stvrzení buď přímo na poplatkovém lístku nebo na extra k danému účelu vystaveném potvrzení dle výše zmíněného. Pokud tak neučinili pracovníci místní pošty implicitně pak na žádost jsou povinni Vám při přebírání zásilky příslušné potvrzení provedené platby vystavit. Pokud se někomu stane, že doručovatel nemá potvrzený doklad o provedené platbě tak požadovat doklad a buď to doručí v rámci dne znovu i s potvrzeným dokladem nebo další den a nebo si zajít zásilku vyzvednout na místní poštu a tam na místě požadovat potvrzený doklad o provedené platbě.

Doklad o provedení platby ať už jím má být poplatkový lístek nebo explicitně k tomu účelu vystavené potvrzení musí v tomto případě splňovat náležitosti byť zjednodušeného daňového dokladu což znamená, že na něm musí být mimo jiné vyznačen datum vystavení dokladu a datum realizace platby tj. datum kdy adresát poplatek zaplatil.

Pošta Praha 120 přikládá k zásilce poplatkový lístek. V okamžiku vystavení dokladu a jeho přiložení k zásilce na poště Praha 120 ovšem ještě nelze stanovit datum kdy skutečně dojde k realizaci platby. Takže takový poplatkový lístek ještě není platným dokladem o provedené platbě dle zákona. Teprve uvedením a potvrzením data provedení platby místní poštou na poplatkovém lístku se tento stává platným dokladem o provedené platbě.

V případě opomenutí však obvykle nastává ta situace, že poplatkový lístek přiložený k zásilce na poště Praha 120 se dostane spolu se zásilkou k adresátovi bez poštou potvrzeného data provedení platby a není tedy platným dokladem o provedené platbě.


V případě, že si budete chtít vyřídit celní odbavení sami můžete tak učinit osobně, a to pouze na jedné jediné poště v rámci celé ČR tj. na poště Praha 120. Na jiných lokálních poštách ani celních úřadech v ČR to možné není z důvodů, které jsou popsány viz přímo tento odkaz a tam viz sekce Ohledně možnosti přeposílání zásilky na jiné celní úřady a viz celní režim "Tranzit".

Záležitost vyplňování JSD u fyzických osob v případě zásilek neobchodního zboží tj. určených jen pro osobní potřebu je zatím dost nepřehledná.

ČP účtuje a i ve svém ceníku uvádí viz přímo tento odkaz toto:

Citace:
5.8.2 Fyzické osoby – neobchodní zboží
5.8.2.1 Celní odbavení poštovních zásilek pro režim volného oběhu
- celní odbavení jedné zásilky - SD (96 Kč včetně DPH)
- celní odbavení jedné zásilky -
JSD (180 Kč včetně DPH)

Přitom někteří celní úředníci tvrdí, že se JSD vůbec nevyplňuje u fyzických osob a v případě zásilek neobchodního zboží tj. určených jen pro osobní potřebu a vyplývá to i ze zkušeností některých osob při osobním vyřizování celního odbavení zásilek na detašovaném pracovišti celního úřadu v budově pošty Praha 120.

Pokud se stane, že přeci jen budete vyplňovat JSD (Jednotný Správní Doklad) pak se máte opravdu na co těšit, protože to není až tak triviální záležitosti. Jen pro zajímavost se můžete mrknout na zhruba třicetistránkový návod postupu pro vyplňování viz přímo tento odkaz, ale raději doporučuji se předem ještě poradit na lokálním celním úřadě v místě vašeho bydliště. Je tam mnoho možných variant takže si vůbec netroufám zde rozvádět popis postupu při vyplňování JSD.

**********************************************************

Nevybrané poplatky

Týká se to případů kdy jste byť jen samotným dokladem s uvedením hodnoty poplatku a přiloženým k zásilce informování o hodnotě poplatku, který jste však při přebírání zásilky neplatili.

V těchto případech není dobré hrát tzv. "mrtvého brouka" ani se spoléhat na informace naznačující možné prominutí dluhu včetně různých výkladů jako například toho, že je to problém doručovatele apod. podané však pouze ústně, ať už kterýmkoli pracovníkem České pošty, protože pokud by došlo na vymáhání tak Vám příslušný pracovník pošty klidně zapře, že Vám takovou informaci sdělil.

Pokud je dlužník informován o existenci dluhu, v daném případě pokud je na balíku dokument s uvedením příslušného poplatku měl by dlužník činit opatření, která by měla mít charakter předcházení případnému vymáhání dluhu v budoucnu. Dlužník (v daném případě adresát) by tedy měl kontaktovat věřitele (v daném případě Českou poštu, s.p.) a vyžádat si písemné vyjádření k dluhu a případné písemné prominutí dluhu nebo zjistit způsob úhrady. Samotné informování o dluhu nevyžaduje ani přiložení složenky ani okamžité uvedení bankovního účtu tj. postačuje jen uvedení dluhu v daném případě poplatku. Informace o způsobu úhrady atd. může být předmětem dalšího jednání a v případě možnosti prominutí dluhu není dobré se spoléhat na ústní vyjádření.

Pokud tedy přijmete zásilku a následně zjistíte, že je na balíku od ČP dokument s požadavkem na poplatek 96 Kč nebo 180 Kč, který jste ovšem neplatili pak kontaktujte emailem poštu Praha 120 na adrese cd-praha120@cpost.cz a požádejte je o písemné vyjádření zda byl příslušný poplatek ve vztahu k vaší zásilce uveden na dokumentu omylem tedy zda se vaší zásilky vůbec netýká a nejen, že nebyl, ale ani neměl být vybrán nebo zda byl poplatek uveden oprávněně a v takovém případě požadujte písemné prominutí zaplacení příslušného poplatku a pokud vám písemné prominutí neposkytnou, pak je požádejte o to, aby vám dohodli možnost platby poplatku na vaší lokální poště pokud sami pracovníci na vaší lokální poště nebudou mít implicitně dostatek informací k tomu, aby tuto platbu pouze na základě vašeho požadavku byli schopni přijmout a vystavit na ni doklad i bez explicitní intervence z pošty Praha 120..

**********************************************************

Prodlevy při vyřizování zásilek

V průběhu vyřizování mohou být zásilky zařazovány do několika pomyslných skupin v nichž se zásilky nebo informace o nich hromadí před jejich dalším zpracováním a v každé takové skupině pak mohou vznikat různé časové prodlevy. Vše je to ovšem v rámci systému České pošty viz tento odkaz na podrobnější popis k tomu.

Pokud je Vaše zásilka dohledatelná podle podacího čísla zásilky přes sledování zásilek viz přímo tento odkaz pak je-li tam již uvedeno, že byla převzata vyměňovací poštou 220 00 - pošta Praha 120 pak se můžete zeptat na informace o průběhu celního odbavení vaší zásilky na telefonech 257 019 301, 257 019 516, 257 019 518, 257 019 582 nebo 605 220 190 ve všední dny od 8.00 do 17.30 hodin.

Některé zásilky např. typu Air Mail nejsou sledovatelné až k cíli v ČR a jediné co se u takové zásilky dovíte je kdy odešla z výchozí pošty např. z HongKongu nebo např. ze Swiss post, ale pak již můžete jen čekat a doufat.

Sledovatelné až k cíli tedy i na území ČR jsou např. zásilky typu Air Parcel. Pokud tedy máte možnost ovlivnit jakým způsobem bude zásilka odeslána do ČR pak doporučuji zvolit takovou variantu poštovného, která Vám umožní sledovat zásilku až k cíli i na území ČR. Obvykle je to řešeno buď variantou obdobnou Air Parcel (viz třeba eshop HobbyKing) nebo to může být řešeno třeba drobným příplatkem za službu sledování až k cíli samostatně, ale většinou je to jen pár dolarů navíc oproti poštovnému bez sledování až k cíli na území ČR jako je třeba Air Mail (opět viz třeba eshop HobbyKing) tj. možnost sledování zahraniční zásilky až k cíli doručované přes poštu na území ČR není tak drahá jako třeba EMS či jiné dražší sledovatelné služby.

Pokud ještě zásilka není na poště Praha 120 nebo pokud není dohledatelná přes sledování zásilek můžete se na ni zeptat na telefonu 800 177 889.

Pokud už Vám přijde od České pošty oznámení o uložení zahraniční zásilky s vyžádáním dokladů k zásilce pak existují dvě možnosti jak to urychlit.

Možnosti urychlení odbavení zásilky

1. Máte-li takovou možnost pak neposílejte dokumenty emailem, ale vytiskněte si je dle návodu uvedeného níže v sekci Pokud si od Vás vyžádají dokumenty k zásilce a zajeďte si to na poštu Praha 120 vyřídit buď vy osobně nebo napište plnou moc jiné osobně, která to tam vyřídí za Vás. K osobnímu vyřízení je v současnosti potřeba mít doklady tj. občanku a znát evidenční tj. skladové číslo balíku, které je zásilce přiděleno na poště Praha 120. Obvykle je uvedeno v oznámení o uložení zásilky, které pošta zašle adresátovi. Ve výjimečných případech jej lze získat telefonickým dotazem nebo ústním dotazem při osobním návštěvě na poště Praha 120, ale toto jsou jen výjimečné případy závislé na dobré vůli pracovníka pošty, na kterého narazíte. Kromě toho můžete získat evidenční číslo balíku na nějaké místní poště a je jedno na jaké (důležité je, aby tam měli on-line terminál), protože podle dosavadních informací je evidenční číslo balíku viditelné v interním databázovém systému zásilek pošty, do kterého mohou nahlížet pracovníci pošty z on-line terminálů, které jsou skoro na všech poštách. K dohledání této informace je potřeba pracovníkovi pošty, který to bude hledat sdělit informaci o tom, že se jedná o zásilku ze zahraničí a jaká je cílová adresa tj. vaše adresa pokud jste vy adresátem té zásilky. Může však nastat situace, kdy se vám evidenční tj. skladové číslo zásilky ani jedním ze zmíněných způsobů nepodaří získat a v takovém případě budete muset vyčkat až vám přijde písemné oznámení o uložení zásilky z pošty Praha 120.

2. Ten kdo tu možnost nemá tj. třeba je z větší dálky od Prahy a v Praze nebo poblíž nemá nikoho kdo by to vyřídil za něj ten má možnost si zažádat emailem zaslaným na poštu Praha 120 o přednostní celní odbavení jeho zásilky na základě žádosti klienta, a to během 8 hodin od přijetí žádosti ovšem pouze v pracovních dnech od 08 do 18 hodin, pouze v této době běží 8 hodinová lhůta. Cena za přednostní odbavení je 500 Kč. Tuto službu Česká pošta může realizovat jen u zapsaných zásilek, které jsou fyzicky (status Track and Trace: Zásilka je ve stavu přípravy k celnímu řízení) na poště Praha 120, a to v pracovních dnech od 08 do 18 hodin, pouze v této době běží 8 hodinová lhůta. Služba se provádí na podkladě zaslání žádosti s veškerou potřebnou dokumentací pro celní řízení na e-mailovou schránku: osobne-Praha120@cpost.cz a s uvedením ID zásilky. V případě nedodržení stanovené lhůty se poplatek neúčtuje. Česká pošta si vyhrazuje právo službu ve výjimečných případech neposkytnout. Do emailu stačí jako žádost napsat, že žádáte o přednostní celní projednání zásilky během 8 hodin na základě žádosti klienta, a to u zásilky s ID XXX a jako XXX uvedete identifikační kód zásilky, který vám sdělí pošta na požádání nebo v dopise s vyžádáním dokladů k zásilce. Telefonní čísla pro dotaz na ID zásilky jsou 257 019 301, 257 019 516, 257 019 518, 257 019 582, 800 177 889 nebo 605 220 190, a to ve všední dny od 8.00 do 17.30 hodin. K emailu s žádostí navíc přiložte dokumenty dle návodu uvedeného níže viz sekce Pokud si od Vás vyžádají dokumenty k zásilce

Ten kdo nemá možnost si vyřídit odbavení zásilky buď osobně nebo prostřednictvím jiné jeho zastupující osoby přímo na poště Praha 120 a nechce si ani objednávat službu přednostního odbavení za 500 Kč ten má holt smůlu a zbývá mu jen poslat doklady emailem, ale v takovém případě musí počítat s tím, že i když to pošle emailem co nejdříve tak i přesto může dojít ke zdržení třeba týden či dva nebo i déle než bude zásilka odbavena.

**********************************************************

Pokud si od Vás vyžádají dokumenty k zásilce

Z celní pošty Praha 120 vám přijde doporučený dopis obsahující toto Oznámení o příchodu zásilky ze zahraničí a k němu bude patrně přiložena i plná moc viz tento odkaz.

V takovém případě byste jim měli poskytnout následující dle níže uvedených variant podle toho zda se bude jednat o nákup zboží nebo dar.

Potřebné dokumenty si nejprve vytiskněte do PDF souboru. V případě tisku z webu ve webovém prohlížeči, který používáte a v případě tisku emailů v emailovém klientovi, který používáte. V obou případech přímo do PDF souboru, a to prostřednictvím virtuální tiskárny, kterou ve Vašem počítači ve Windows vytvoří například software PDF reDirect, který je zdarma a legálně volně ke stažení viz tento odkaz. Pro jiné operační systémy jako je třeba Linux jistě najdete jinou odpovídající softwarovou náhradu, se kterou rovněž budete moci vytisknout potřebné informace do PDF souboru viz třeba tento odkaz.


Pokud se jedná o nákup zboží

- prohlášení o účelu dováženého zboží,
- rozpis zboží a poštovného (faktura) od prodejce např. z eshopu,
- výpis platby z příslušného platebního systému, jehož prostřednictvím jste platili (např. bankovní účet, PayPal apod.).
Podrobnější popis těchto dokumentů je uveden níže.

Ideální je připravit si tyto tři dokumenty předem v editovatelné podobě např ve Wordu apod. co nejdříve po zaplacení objednávky tj. ještě předem než Vás o ně požádají z pošty Praha 120 tedy když máte vše ještě v paměti. V takovém případě to obvykle zabere jen velmi krátkou dobu. Pak si je jen uložit a v případě vyžádání je máte hned k dispozici a doplníte k nim jen identifikační údaje zásilky a nemusíte už nic hledat zpětně v objednávkách ani v eshopu.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Prohlášení o účelu dováženého zboží

Tímto prohlašuji, že zboží v zásilce se skladovým číslem XXXXX je neobchodního charakteru a je dováženo pouze pro mé soukromé použití.

Datum
Jméno Příjmení
Adresa


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pokud nemáte k dispozici další informace tj. rozpis zboží (faktura) a potvrzení o platbě viz příklad níže, pak prostě jen v odpovědi uvedete, že žádné další informace k předmětné zásilce tj. ani rozpis zboží ani ceny ani potvrzení o platbě nemáte. Stačí napsat např. toto:

Ke zboží v zásilce se skladovým číslem XXXXX nemám žádné další informace ani doklady.

V takovém případě ovšem musíte počítat s tím, že celní úředník může stanovit vlastní celní hodnotu a z ní pak vycházet jak v případě porovnání s limitem pro DPH 22 EUR nebo CLA 150 EUR tak i při následném výpočtu DPH a případně CLA pokud bude u Vaší zásilky stanoveno.

Dále uvedený příklad je pro eshop HobbyKing a platební systém PayPal. Neznám nejrůznější odlišnosti všech různých platebních systémů nebo zahraničních eshopů. Takže pokud Vám jde o jiný eshop nebo jiný platební systém musíte se zařídit dle odlišností toho kterého eshopu nebo platebního systému.

Zde je tedy příklad pro HobbyKing a PayPal


Rozpis zboží a poštovného (faktura)

Pokud jde o rozpis zboží a poštovného (faktura) pak by měl stačit email co přišel z HobbyKingu z adresy cs@hobbyking.com a v předmětu zprávy má uvedeno

Your order at HobbyKing, #XXXXXXXXXX

kde je namísto toho XXXXXXXXXX číslo objednávky uvedené ve Vašem účtu na HobbyKingu.

Ten email začíná textem:
...
Thanks for shopping at our store
Your order details are:

... a níže je pak rozpis jednotlivých položek a u každé z nich je uvedena cena té položky.
Pod rozpisem položek je uveden zvolený způsob dopravy a cena poštovného.

Pokud ten email z nějakých důvodů nemáte pak si udělejte výpis přímo ze svého účtu HobbyKingu viz postup.

1. Po přihlášení ke svému účtu na HobbyKingu máte na webové stránce uvedeno číslo specifikující dosavadní počet Vašich objednávek a vedle toho čísla bude odkaz v podobě slova CHECK. Kliknete na tom odkazu CHECK a pak se Vám zobrazí tabulka s výčtem objednávek.

2. U příslušné objednávky kliknete na čísle té objednávky tj. na řádku kde bude odkaz ve sloupci popsaném jako ORDER ID.

3. Vytisknout do PDF souboru byste si měli celou tu zobrazenou stránku, na které je výpis objednávky pod Order details.


Výpis platby z PayPalu

Pokud jde o výpis platbu z PayPalu měl by stačit email o potvrzení platby co Vám přišel z PayPalu z adresy service@intl.paypal.com a v předmětu zprávy má uvedeno

Receipt for Your Payment to hexTronik Limited.

Pokud ten email z nějakých důvodů nemáte pak si udělejte výpis přímo z Vašeho účtu PayPalu viz další postup.

1. Po přihlášení ke svému PayPal účtu kliknete na My Account a pak na History.

2. V seznamu na stránce History kliknete na odkazu Details u příslušné platby.

3. Vytisknout do PDF souboru byste si měli celou tu zobrazenou stránku, na které je popis platby pod Transaction Details.


Pokud se jedná o dar

- prohlášení o dárkové zásilce viz níže,
- máte-li tu možnost pak dodatečně požádejte odesílatele zásilky například prostřednictvím emailu o to, aby Vám pro účel doložení dokladů k celnímu odbavení poslal email, ve kterém bude uvedena zmínka o odeslaném daru pokud možno i s podacím číslem zásilky a případně je-li to možné i s uvedenou cenou jednotlivých položek v zásilce tj. buď hodnoty za kolik jednotlivé věci v zásilce dárce koupil nebo nakolik jejich cenu pouze odhaduje a tento email si vytiskněte do PDF souboru a přiložte ho k prohlášení o dárkové zásilce.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Prohlášení o dárkové zásilce

Tímto prohlašuji, že zásilka se skladovým číslem XXXXX je dárkovou zásilkou ve smyslu ustanovení (články 25 - 27 NR 1186/2009) o zásilkách zboží neobchodní povahy mezi soukromými osobami. Tato zásilka obsahuje zboží, které je darem pro mne a jedná se pouze o zboží neobchodní povahy určené pouze pro mé soukromé použití.

Pokud budete přikládat výše zmíněný email od odesílatele daru pak zde uveďte, že přikládáte informace k zásilce poskytnuté dárcem.

Současně tímto prohlašuji, že nemám žádné další dokumenty k této zásilce.

Datum
Jméno Příjmení
Adresa


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pokud nemáte k dispozici žádné informace od odesílatele pak prostě jen v odpovědi uvedete, že žádné další informace k předmětné zásilce tj. ani rozpis zboží ani ceny ani potvrzení o platbě nemáte. Stačí napsat např. toto:

K zásilce se skladovým číslem XXXXX nemám žádné další informace ani doklady.

V tomto případě musíte počítat s tím, že celní úředník může stanovit vlastní celní hodnotu a z ní pak vycházet jak v případě porovnání s limitem pro DPH tak i CLO v tomto případě je limit pro obojí tj. DPH i CLO stejný, a to 45 EUR + specifické limity pro alkoholické nápoje, čaj, kávu, parfémy a tabákové výrobky uvedené na webu celní správy viz tento odkaz a taktéž bude ze stanové celní hodnoty vycházet i při následném výpočtu DPH a CLA pokud bude u Vaší zásilky stanoveno. Limit 45 EUR včetně specifických limitů na zmíněné druhy zboží se týká pouze dárkových zásilek mezi soukromými osobami.


Poté co budete mít příslušné dokumenty již vytisknuté v PDF souborech pak je následně přiložte k emailu své odpovědi na jejich požadavek a odešlete na emailovou adresu sklad.praha120@cpost.cz

**********************************************************

Pokud dospějete k názoru, že DPH bylo stanoveno nesprávně pak se nejprve ujistěte, že vycházíte ze správné celní hodnoty, protože pouze pro porovnání s limitem DPH tj. 22 EUR se používá jen celní hodnota zboží bez poštovného, ale jakmile je limit překročen pak se počítá DPH z celní hodnoty zboží a poštovného dohromady a včetně případného CLA pokud je stanoveno.

Kromě toho celní hodnota zboží se nemusí shodovat s hodnotou, za kterou jste to skutečně koupili. Jednak proto, že celní správa používá vlastní kurz uvedený na webu celní správy viz přímo tento odkaz a platný v době celního odbavení a ten se může lišit od kurzu v době nákupu a navíc i vzhledem k jinému kurzu třeba PayPalu. Nicméně tento rozdíl v kurzech je obvykle malý. Přepočet např. dolarů na eura se provádí přes Kč. Větší rozdíl může být způsoben tím, že celní úředník může stanovit celní hodnotu zboží a ta se klidně může i podstatně lišit od té, kterou jste skutečně zaplatili při nákupu.

Takže musíte vycházet z celní hodnoty zboží včetně poštovného a včetně případného CLA pokud je stanoveno, a to v částce v Kč, kterou ovšem skutečně celní úředník použil při výpočtu DPH u Vaší zásilky a tato celní hodnota by měla být specifikována v rozpise platby za DPH, kterou byste měli obdržet od ČP spolu se zásilkou pokud na ni bylo stanoveno DPH. Pokud jste ten rozpis nedostali tak si o něj zažádejte emailem na adrese cd-praha120@cpost.cz

Pokud zjistíte, že bylo něco vypočteno špatně

V takovém případě můžete podat žádost o změnu, prominutí či vrácení vyměřených celních poplatků nebo i o jejich doměření (ať už jde o DPH nebo o CLO) nebo jejich částí.

Případná podání ve věci žádostí o změnu, prominutí či vrácení vyměřených celních poplatků nebo jejich částí může učinit osoba, které byly poplatky vyměřeny a to dle § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, buď písemně nebo ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. Písemná podání a podání ústně do protokolu musí být podepsána osobou, která podání činí. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno písemně nebo ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. Podání je možno směřovat písemně k Celnímu úřadu Praha Ruzyně, odd. 021 - Právní podpory a správy příjmů, Aviatická 12/1048, 160 08 Praha 6. Z podání musí být zřejmé, kdo je činí, čeho se týká a co se navrhuje. Přílohou žádosti jsou pak doklady osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti.

Samozřejmě, že nelze 100% zaručit, že dojde k nápravě, ale je to aspoň šance na nápravu.


Žádost k prošetření správního deliktu dle Celního zákona

Dále uvedená žádost k prošetření správního deliktu dle Celního zákona viz červeně zvýrazněná část základu vzorového textu žádosti je učena pro případy kdy si od Vás Česká pošta vyžádá doklady k zásilce a následně bude chybně stanoveno DPH nebo CLO na Vaši zásilku s tím, že podáte k celnímu úřadu žádost o změnu, prominutí či vrácení vyměřených celních poplatků nebo jejich částí a poskytnete celníkům ke své žádosti i doklady, které jste poskytli taktéž České poště a celní úřad následně vaši žádost uzná jako oprávněnou.

V takovém případě doporučuji po uznání Vaší žádosti ze strany Celního úřadu podat rovněž k Celnímu úřadu tento podnět k prošetření důvodného podezření ze spáchání správního deliktu dle Celního zákona.

Věc: Podnět k prošetření důvodného podezření ze spáchání správního deliktu dle Celního zákona

Na základě vámi potvrzené chyby ve stanovení nebo výpočtu DPH u případu zahraniční zásilky ze země mimo EU (zde uvést číslo zásilky nebo číslo jednací případu/uznané žádosti) se na Vás tímto obracím s žádostí o prošetření důvodného podezření ze spáchání správního deliktu podle § 294, odstavec 1) Celního zákona při provádění celně-deklarantské činnosti Českou poštou.

I když jsem České poště poskytl(a) doklady na jejichž základě je zřejmá celní hodnota zboží v předmětné zásilce i cena poštovného a taktéž jsem České poště poskytl(a) písemné prohlášení o účelu dováženého zboží pro osobní potřebu. Přesto došlo k chybnému učení (zde uvést DPH nebo CLA nebo obojího podle toho čeho se případ týká).

Z těchto důvodů mám důvodné podezření v tom smyslu, že se právnická osoba (Česká pošta, s. p.) dopustila správního deliktu tím, že poskytla celnímu orgánu nesprávný údaj nebo doklad důležitý pro jeho rozhodnutí či jinak naplnila skutkovou podstatu uvedenou v § 294, odstavec 1) Celního zákona.

Vzhledem k tomu, že mám od dalších osob informaci o tom, že takových případů je u zásilek odbavovaných Českou poštou více tak se domnívám, že je potřeba důsledně zakročit proti takovému jednání ze strany České pošty.

Žádám vás o prošetření této záležitosti a sdělení informace o tom jaké důsledky byly vyvozeny ve vztahu k naplnění skutkové podstaty správního deliktu uvedené v § 294, odstavec 1) Celního zákona a jaká opatření byla přijata, aby se takovým případům do budoucna předcházelo.

S pozdravem

...


**********************************************************

Jak se liší zásilky zboží obchodního a neobchodního charakteru pro zboží nakoupené u zahraničních prodejců mimo EU.


Zboží obchodního charakteru

Jedná se o zboží dovážené za účelem dalšího prodeje apod. Do celní hodnoty porovnávané s limitem 22 EUR pro DPH a 150 EUR pro CLO se v tomto případě kromě vlastní hodnoty zboží započítává poštovné v celkové výši. Nezapočítávají se pouze poštovní poplatky, které by měly být vybrány za úkony provedené v ČR.

Pokud bude porovnání v limitu 22 až 150 EUR bude CLO nulové a DPH bude vypočteno z částky hodnota zboží + poštovné.

Pokud bude porovnání nad limitem 150 EUR bude výpočet následující
základ pro CLO = hodnota zboží + poštovné
základ pro DPH = hodnota zboží + poštovné + CLO + případné poplatky splatné z důvodu dovozu zboží tj. mimo jiné i za celní odbavení soukromou firmou, protože tuto službu u obchodního dovozu Česká pošta zatím neposkytuje.

Zmíněné poplatky splatné z důvodu dovozu zboží se zahrnují do základu pro výpočet DPH na zásilku v souladu s aktuálně platným zněním § 38, odstavec 1) písmeno a) zákona o DPH viz dále uvedený odkaz a citace ze zákona.


Zboží neobchodního charakteru

Jedná se o zboží určené výhradně k soukromému nebo osobnímu použití příjemce nebo jeho rodinných příslušníků. Do celní hodnoty porovnávané s limitem 22 EUR pro DPH a 150 EUR pro CLO se v tomto případě zahrnuje vlastní hodnota zboží, ale nezahrnuje se poštovné s výjimkou EMS tj. u zásilky dopravované přes službu EMS se do částky pro porovnání s limity poštovné zahrnuje.

Pokud bude porovnání v limitu 22 až 150 EUR bude CLO nulové a DPH bude vypočteno z částky hodnota zboží + poštovné.

Pokud bude porovnání nad limitem 150 EUR bude výpočet následující

u poštovní zásilky typu EMS
základ pro CLO = hodnota zboží + poštovné
základ pro DPH = hodnota zboží + poštovné + CLO + případný poplatek spojený s dovozem tj. mimo jiné 180 Kč a případně 96 Kč při osobním vyřizování odbavení zásilky na poště Praha 120 nebo i případné další poplatky jako např. 500 Kč za přednostní odbavení zásilky na žádost adresáta atd.

u ostatních typů poštovní zásilky
základ pro CLO = hodnota zboží
základ pro DPH = hodnota zboží + poštovné + CLO + případný poplatek spojený s dovozem tj. mimo jiné 180 Kč a případně 96 Kč při osobním vyřizování odbavení zásilky na poště Praha 120 nebo i případné další poplatky jako např. 500 Kč za přednostní odbavení zásilky na žádost adresáta atd.

Zmíněné poplatky splatné z důvodu dovozu zboží se zahrnují do základu pro výpočet DPH na zásilku v souladu s aktuálně platným zněním § 38, odstavec 1) písmeno a) zákona o DPH viz odkaz a citace ze zákona.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (aktuální znění)

§ 38 Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží

(1) Základem daně při dovozu zboží podle § 20 je součet

a) základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z důvodu dovozu zboží, pokud již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření cla...


V současnosti už poplatky 96 Kč, 180 Kč a 500 Kč nemají zahrnuto žádné DPH viz popis dále.

Ceník služeb České pošty (viz str. 90)

Dříve měla Česká pošta v ceníku u služeb spojených s celním odbavením pro zásilky neobchodního charakteru uveden rozpis ceny služeb a DPH.

Původně byly ceny v ceníku České pošty uvedeny takto:
pro 96 Kč to bylo 80 Kč za službu + 16 Kč DPH
pro 180 Kč to bylo 150 Kč za službu + 30 Kč DPH
pro 600 Kč to bylo 500 Kč za službu + 100 Kč DPH

Nyní jsou ovšem v ceníku viz odkaz výše uvedeny ceny 96 Kč, 180 Kč a 500 Kč jako částky bez DPH, zatímco jiné služby mají DPH rozepsáno.

Je vidět, že u poplatku za přednostní odbavení na žádost adresáta, který se patrně vzhledem ke své vysoké ceně moc neuplatňuje Česká pošta ponechala původně uvedenou cenu bez DPH tj. pouze 500 Kč. Zatímco u těch frekventovanějších poplatků Česká pošta zdražila hodnotu samotné služby bez DPH z dřívějších 80 na 96 Kč bez DPH a z dřívějších 150 na 180 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného je nicméně obecně patrné to, že současné poplatky 96 Kč, 180 Kč a 500 Kč jsou osvobozeny od DPH jak je ostatně uvedeno i na webu České pošty viz tento odkaz a tam viz sekce Ceník - služby celní deklarace viz citace.

Citace:
...Ceny služeb celní deklarace a souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH...

Nicméně zákon o DPH stanoví, že se poplatky zahrnují do základu DPH při dovozu.

Podle zákona DPH jsou tyto poplatky patrně skutečně a zcela osvobozeny od DPH pouze v případech kdy jsou účtovány na zásilku pod limitem DPH tj. např. již zmíněných 96 Kč při osobním vyřízení odbavení zásilky nebo např. 500 Kč za přednostní odbavení na žádost adresáta.

Pokud jsou však tyto poplatky účtovány na zásilku nad limitem DPH tedy u níž se při dovozu DPH počítá pak se zahrnují do základu pro výpočet DPH a v tom případě defacto nejsou od DPH osvobozeny jelikož se z nich v těchto případech DPH počítá což vyplývá z již dříve citovaného ustanovení § 38, odstavec 1) písmeno a) zákona o DPH.

Takže u zásilek doručovaných ze zemí mimo EU přes Českou poštu, na které bude stanoveno DPH zaplatí adresáti zase o něco více díky tomu, že Česká pošta u těch frekventovanějších poplatků zdražila hodnotu samotné služby bez DPH z dřívějších 80 na 96 Kč bez DPH a z dřívějších 150 na 180 Kč bez DPH a díky tomu, že se tyto poplatky dle zákona o DPH zahrnují do základu při výpočtu DPH na zásilku u dovozu zboží nad limitem DPH ze zemí mimo EU.

**********************************************************

Jak snížit pravděpodobnost zbytečného zdržení zásilky

Někteří prodejci mimo EU uvádějí svévolně v celní deklaraci přiložené k zásilce buď nesprávnou cenu nebo označení. V případě, že takto nevhdoně deklarovaná zásilka padne do oka některému celnímu úředníkovi, pak je zejména díky uvedení označení Gift vyšší pravděpodobnost, že může být zásilka pozdržena.

Pokud pravděpodobnost zdržení chcete snížit tak do budoucna obecně při nákupech mimo EU je-li to možné uveďte následující požadavky buď už rovnou do poznámek v rámci objednávky nebo ihned po zaplacení pošlete prodejci zprávu s těmito požadavky.

Please you for:

1) do not write any specification "Gift" or "Commercial" in the customs declaration,

2) write specification "Other" in the customs declaration,

3) write specification actual sale price of goods and also separately price of postage in the customs declaration,

4) enclose in the package a invoice with prices of all each items of goods and also separately price of postage.


Například u nákupů na eBay můžete v případě nerespektování těchto zaslaných požadavků ze strany prodejce dát tomu konkrétnímu prodejci nižší nebo dokonce i negativní ohodnocení v rámci tzv. leave feedback.

Samozřejmě, že tím pravděpodobnost zdržení nemůžete snížit zcela na nulu, ale zásilka bez uvedené specifikace Gift (pokud se skutečně nejedná o dar v rámci zásilky mezi soukromými osobami ) a pokud možno správné uvedení prodejní ceny a obsahující rozpis ceny jednotlivých položek i poštovného tuto pravděpodobnost alespoň o něco sníží. Obecně je však potřeba počítat s tím, že ani sebelépe vyplněná celní deklarace ani cokoli jiného nemusí zabránit zadržení zásilky tj. když se holt celní úředník nebo pracovník pošty Praha 120 špatně vyspí pak jak se říká "nepomůže ani svěcená".


Naposledy upravil Drondys dne pát 18.11.2011 12:36, celkově upraveno 143

Nahoru
 Profil Soukromé album  
 
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2011 13:10 
Mazák
Mazák
Uživatelský avatar

Registrován: 9.2.2011
Příspěvky: 977
Bydliště: Praha 3 - Žižkov
marně na www.cpost.cz hledám tu uvedenou zprávu


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2011 13:19 
Zkušený debatér
Zkušený debatér
Uživatelský avatar

Registrován: 16.12.2008
Příspěvky: 375
Bydliště: Ostrava - Poruba
Mi to taky přišlo mailem, ale podrobnosti k tomu jsou snad nedohledatelné.

By mě ale zajímalo, co tím básníci myslí a jak to zastupování bude vypadat. Jestli budou jen bezmyslně přijímat všechna rozhodnutí celníků, vzdávat se mým jménem opravných prostředků a platit jim, tak je mi to na nic. Už několikrát se mi stalo, že mi celníci vyměřili clo a dph (tentokrát ne na modelařinu) z ceny celé zásilky včetně poštovného ikdyž ho měli vyměřit jen z ceny zboží v zásilce bez poštovného, protože to šlo přes poštu a ne přes soukromé přepravní společnosti. Až po tom, co jsem ten balík u sebe na poště nepřevzal a poslal ho celníkům zpátky na "reklamaci" to vypočítali dobře.

Tak se tak trochu bojím, že když mě budou zastupovat, tak že si s ničím takovým nebudou lámat hlavu a rovnou mým jménem řeknou, že je to vše v pořádku ikdyž nebude. A takové jednání je mi na více než jednu, ale méně než tři věci...

_________________
Blade mCX a mSR, AXN Floater, MPX TwinStar II, FPV Shark, Spektrum DX7,... Je toho už prostě hodně.


Nahoru
 Profil {RCalbum.cz}  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2011 14:36 
Mazák
Mazák

Registrován: 20.4.2008
Příspěvky: 2253
Bydliště: Královéhradecký kraj
Tak z toho taky nějak nejsem moudrý. To jako by za mě rozhodovali i o pravosti cen, když mi třeba něco přijde z HobbyCity? Dejme tomu vysílačka za $50... pak by probíhal rozhovor mezi celníkem a pošťákem s plnou mocí:
celník: "Potřeboval bych doložit cenu zboží."
pošťák: "Tuhle vysílačku jsem někde viděl za 200 euro"
celník: "200E... ok... tak vyměříme DPH z ceny 200E + 15E za poštovné. Souhlasíte s tím?".
pošťák: "Jasně, není problém".
a domů mi pak pošta doručí balík s doplatkem zhruba 1000,- Kč + 96Kč za to, že mě zastoupili...
Nebo jak by to bylo? V případě že mě nezastoupí tak bych to musel jet vyřizovat osobně do Prahy? Jsem nějak zmetený. :?

_________________
OPTIC 6 2,4Ghz Assan


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2011 15:14 
Mazák
Mazák
Uživatelský avatar

Registrován: 11.4.2009
Příspěvky: 1308
U nás to už nejaký piatok funguje, využil som to dva krát (prvý a posledný). Keď príde zásielka, oni si vás budú kontaktovať (listom alebo telefonicky), že teda čo tam je, nadiktujete im to alebo rovno zašlete e-mailom, oni na základe toho vyrúbia clo a poštou vám to príde na dobierku až domov, resp. na domácu poštu. Tu len vyplatíte clo a dph ako dobierku a hotovo.

Samozrejme, colníci si tovar kategorizujú sami s prihliadnutím na to, čo im napíšete. Ak sa Vám dačo nepáči, máte smolu - môžete to samozrejme neprevziať a potom sa to vráti na colnicu.

Ja osobne som bol z toho systému dosť znechutený - pôvodná myšlienka bola, že fajn, vybavím to e-mailom a nemusím sa nikde trepať a dokonca to bude aj rýchlejšie.

Reálne keby som tam išiel osobne, tak ma to výjde asi aj lacnejšie a hlavne by som to mal doma o týždeň skôr. Možno úroveň v ČR bude lepšia, no u mňa tento systém skončil - radšej zabijem hodinu na colnici, ako sa babrať so scanovaním, mailovaním (bez potvrdenia, ešte som ich ja telefonicky naháňal!) a nekonečným čakaním, kedy a či vôbec to príde...


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2011 15:28 
Mazák
Mazák
Uživatelský avatar

Registrován: 10.8.2008
Příspěvky: 911
Bydliště: Buštěhrad
Nějak mi uniká smysl. Jde mi zásilka a domů v případě, že celníka zaujala, dorazí dopis z celnice. Já pošlu na email vše potřebné (v podstatě jen kopii řádky o platbě kartou ze sytému banky spolu s vysvětlujícím textem) a zásilka je za další 2 dny doma. Tak na co prostředníka?


Nahoru
 Profil {RCalbum.cz}  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2011 15:32 
Mazák
Mazák
Uživatelský avatar

Registrován: 7.1.2007
Příspěvky: 4235
Bydliště: KLADNO
Obrázky: 0
Jetson píše:
Nějak mi uniká smysl. Jde mi zásilka a domů v případě, že celníka zaujala, dorazí dopis z celnice. Já pošlu na email vše potřebné (v podstatě jen kopii řádky o platbě kartou ze sytému banky spolu s vysvětlujícím textem) a zásilka je za další 2 dny doma. Tak na co prostředníka?
No jo čéče,ale když budeš mít po prvním dubnu víc jak za 22 éček-tak 25-26 doláčů ´/což budeme mít asi všichni/ budou chtít vyšpulit dph ,sám čekám na první reakce na začátku dubna co a jak

_________________
Pravda začíná tam kde končí signál České televize.
Nevěřím ničemu, co vláda říká.


Nahoru
 Profil Soukromé album {RCalbum.cz}  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2011 15:38 
Mazák
Mazák
Uživatelský avatar

Registrován: 10.8.2008
Příspěvky: 911
Bydliště: Buštěhrad
Pokud nebudu schopný vykázat podlimit, tak vykážu reál a přijde mi dobírka, stejně jako v minulosti na nějakou sportovní výbavu z USA (tenkrát to přišlo rovnou napočítané, bez možnosti vyjádřit se).
Ale Dsx9 za 120 USD z HC už je doma, tak čeho se bát. :wink:
Navíc na HC je dost slušný prostor pro vyjednání slevy až 90%.


Nahoru
 Profil {RCalbum.cz}  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2011 17:57 
Mazák
Mazák
Uživatelský avatar

Registrován: 29.6.2010
Příspěvky: 555
Bydliště: Brandýs n.L., (Zl a HK, ale málo)
Jetson píše:
Navíc na HC je dost slušný prostor pro vyjednání slevy až 90%.
Myslíte situaci, kdy na balík napíšou něco jiné, než byla skutečná cena a pak se to tak dá vytisknout i po přihlášení na HK, nicméně stojí to stále stejně a na paypal výpise to je se skutečnou cenou, nebo reálnou slevu? Pakliže druhá varianta, pak smekám a rád se přiučím. Nedokážu si to moc představit, že by to dělali a nezkrachovali. Nebo myslíte slevou "SWARM"?


Nahoru
 Profil {RCalbum.cz}  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2011 18:01 
Moderátor serveru
Moderátor serveru
Uživatelský avatar

Registrován: 16.8.2008
Příspěvky: 7189
Bydliště: Moravský kras
Jetson píše:
Nějak mi uniká smysl. Jde mi zásilka a domů v případě, že celníka zaujala, dorazí dopis z celnice. Já pošlu na email vše potřebné (v podstatě jen kopii řádky o platbě kartou ze sytému banky spolu s vysvětlujícím textem) a zásilka je za další 2 dny doma. Tak na co prostředníka?


No hoši já to vidím trochu jinak. Doteď to fungovalo jak píšeš. Jakmile se ale pošta stane v podstatě celním deklarantem, nebude mít zájem aby bystrému zraku celníka uteklo něco, co má deklarovanou hodnotu vyšší než limit neb tím přijde o rito. Takže to vidím tak, že pošťák udělá selekt z databáze na všechno s hodnotou > 22EUR a napráší to celníkovi. Celník si zamne ruce radostí, protože mu to ušetří práci a zbude mu víc času na slídění po balících s nepravdivě deklarovanou hodnotou..
Doufám, že jsem špatným prorokem ;)

_________________
OK2WY


Naposledy upravil JirkaA dne stř 23.03.2011 19:02, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2011 18:44 
Mazák
Mazák
Uživatelský avatar

Registrován: 22.2.2010
Příspěvky: 12225
Bydliště: ČR
Obrázky: 1
JuraS. píše:
marně na www.cpost.cz hledám tu uvedenou zprávu

Na webu to ještě nemají vystavené, ale to neznamená, že co není na webu to neplatí. Zeptej se na to přímo u proclívací pošty sklad.praha120@cpost.cz.


Nahoru
 Profil Soukromé album  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2011 18:46 
Mazák
Mazák
Uživatelský avatar

Registrován: 22.2.2010
Příspěvky: 12225
Bydliště: ČR
Obrázky: 1
TomasC píše:
A na kolik to vyjde?? Na 80,-??
Udělej tu reklamu pořádně
:wink:

To není reklama. Snažil jsem se pouze informovat ostatní, protože vím, že se tady různé problémy okolo proclívání často řeší. Víc informací k tomu zatím nemám. Pokud se k tomu dozvím další informace tak dám vědět.


Nahoru
 Profil Soukromé album  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2011 19:25 
Mazák
Mazák
Uživatelský avatar

Registrován: 22.2.2010
Příspěvky: 12225
Bydliště: ČR
Obrázky: 1
Jetson píše:
Nějak mi uniká smysl. Jde mi zásilka a domů v případě, že celníka zaujala, dorazí dopis z celnice. Já pošlu na email vše potřebné (v podstatě jen kopii řádky o platbě kartou ze sytému banky spolu s vysvětlujícím textem) a zásilka je za další 2 dny doma. Tak na co prostředníka?

Obávám se, že to nebude tak jednoduché.

Všechny balíky doručené ze zemí mimo EU přicházejí na jedinou předávací poštu, a tou je pošta PRAHA 120, Plzeňská 139, 220 00 Praha 5 - Košíře. Tam se předkládají všechny tyto zásilky celníkům k celnímu odbavení.

Současný stav

Pracovníci České pošty předkládají všechny tyto zásilky celníkům k celnímu odbavení. Některé z nich si celníci vyberou k namátkové kontrole a ostatní jsou rovnou označeny jako proclené a jdou dál k cíli. U těch co byly vybrány k namátkové kontrole celníci zkoumají zda je uvedena cena v celní deklaraci, případně je mohou rozbalit a zkontrolovat zda je uvnitř přiložena faktura či nějaký dokument specifikující cenu a dále mohou případně vyzvat adresáta k doložení dokladů k zásilce.

Nový stav, na který se pošta připravuje

Pokud nebude mít adresát zásilky podepsánu plnou moc, aby ho mohla Česká pošta zastupovat v této věci, pak poté co dorazí balík ze země mimo EU na poštu PRAHA 120 tak zůstane ležet ve skladě a pošta jej vůbec celníkům nepředloží k celnímu odbavení, ale pošle adresátovi dopis informující, že na poště PRAHA 120 má balík a je na něm, aby si vyřídil jeho celní odbavení.

Adresát bude nejprve muset kontaktovat celnici a požádat je o to, aby si celníci zásilku na poště PRAHA 120 vyzvedli a odbavili ji k čemuž jim ovšem opět bude muset vystavit plnou moc. Je ovšem otázkou jestli toto vyzvednutí zásilky k celnímu odbavení celníci vůbec budou ochotni dělat za adresáta a není vyloučeno, že ten kdo nebude mít zástupce, který to za něj vyřídí osobně přímo na poště PRAHA 120 ať už to bude Česká pošta nebo jiný zplnomocněný zástupce tak tam bude muset jet sám adresát a vše vyřizovat osobně což bude přijatelné pro pražáky a lidi z blízkého okolí Prahy, ale jezdit kvůli každé zásilce do Prahy z celé republiky to by pro řadu lidí asi byl problém a tak jim nezbude než podepsat tu plnou moc, protože jinak si to budou patrně muset vyřizovat osobně přímo na poště PRAHA 120 včetně osobního předkládání zásilky k celnímu odbavení.


Nahoru
 Profil Soukromé album  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2011 19:49 
Zkušený debatér
Zkušený debatér
Uživatelský avatar

Registrován: 16.12.2008
Příspěvky: 375
Bydliště: Ostrava - Poruba
A zdroj této informace je prosím kde?

By mě zajímalo, jak to bude pošta dělat, když si někdo nechá poslat ze zahraničí jen jeden jedinný balíček. Prostě nějaký "běžný uživatel"... To budou ty návrhy plných mocí posílat většině obyvatel ČR?

To vypadá, že zas nějaký úředník neměl co dělat a tak vymyslel místo lejstra hovadinu...

_________________
Blade mCX a mSR, AXN Floater, MPX TwinStar II, FPV Shark, Spektrum DX7,... Je toho už prostě hodně.


Nahoru
 Profil {RCalbum.cz}  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2011 20:05 
Mazák
Mazák
Uživatelský avatar

Registrován: 10.8.2008
Příspěvky: 911
Bydliště: Buštěhrad
Výše popsané je s prominutím blbost a pokud by tohle začalo platit, obrátím se na ústavní soud. Navíc by v takovém případě podací pošty zahájily další úspěšnou arbitráž proti naší republice (chca nechca je pošta stále s.p.), protože existují mezinárodní úmluvy o výměně zásilek a tohle by bylo (i když jsem nic z toho zatím nehledal a nemám nastudováné) jistě jejich přímým porušením.


Nahoru
 Profil {RCalbum.cz}  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1726 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 116  Další

 


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  

 

  Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group  Český překlad – phpBB.cz 

 

NAVRCHOLU.cz