RCmania.cz - web pro modeláře a modely
http://www.rcmania.cz/

Odbavování zásilek jdoucích do ČR přes Českou poštu
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=112&t=45057
Stránka 1 z 64

Autor:  Drondys [ stř 11.01.2012 13:22 ]
Předmět příspěvku:  Odbavování zásilek jdoucích do ČR přes Českou poštu

Toto vlákno je pokračováním z předchozího vlákna
Nabídka České Pošty na zastupování při celním řízení viz tento odkaz,
které bylo z důvodu velikosti uzamknuto.

Shrnutí a odkazy k předchozímu tématu

Dále uvedené limity, stanovení CLA, DPH se vztahují k jedné zásilce tj. i když v jeden den přijde k celnímu odbavení více zásilek pro téhož adresáta jejich hodnoty ani limity k nim atd. se nijak nesčítají.

Limit od něhož se platí DPH 22 Eur
Limit od něhož se platí CLO 150 Eur

V případě platby v jiné měně než v EUR se provádí pro stanovení limitu v jiné měně přepočet přes na webu celní správy zveřejněný kurz Kč vůči Euru viz tento odkaz přičemž se bere kurz EUR uvedený dole na té stránce jako EUR_limit vynásobí se hodnotou 22 pro limit DPH nebo 150 pro limit CLA a výsledek se pak vydělí aktuálně platným kurzem např. dolaru pro dané období na téže stránce viz tam uvedená tabulka. Přičemž daným obdobím je den kdy bude zásilka proclívána. S výjimkou kurzu EUR_limit se kurzy jiných měn obvykle uvádějí jako kurzy platné na celý měsíc, ale není to zaručeno jelikož z aktuálně platné legislativy, na kterou jsou odkazy rovněž na té stránce vyplývá, že kurzy se mohou měnit i po týdnech přičemž z platné legislativy vyplývá, že jako kurzy použité ke stanovení celní hodnoty musí být použity zaznamenané kurzy řádně zveřejněné nejpozději téhož nebo následujícího dne. Pokud kurz není týž nebo následující den zveřejněn, považuje se za zaznamenaný kurz poslední zaznamenaný kurz pro danou měnu zveřejněný v předchozích čtrnácti dnech.

Teprve při překročení příslušného limitu pro DPH a případně i pro clo se platí DPH a případně i clo, a to ze sumy odpovídající příslušnému základu viz popis dále.

DPH je 21% ze základu pro DPH, který se počítá viz popis níže v sekci zboží obchodního/neobchodního charakteru.

CLO je oproti DPH zanedbatelné a pohybuje se cca od 2% do 6% ze základu pro clo, který se počítá viz popis níže v sekci zboží obchodního/neobchodního charakteru. Hodnota cla závisí na přiřazení zboží do určitého druhu zboží specifikovaného celním sazebníkem viz tento odkaz. Není nutné si clo počítat přesněji a tak prostě obecně uvažujte při přesažení příslušného limitu pro clo s částkou cla odpovídající v průměru 4% z příslušného základu, který se vypočte dle popisu viz již zmíněné sekce.

Pokud se chcete s celní hodnotou dostat např. pod limit 22 EUR pak je vhodné nejít až úplně na hranici a raději si z vypočtené částky třeba v dolarech pár dolarů ubrat, abyste měli vyšší pravděpodobnost, že to bude v limitu.

Co a jak se zahrnuje do limitů i základu pro výpočet CLA a DPH v případě překročení limitů najdete popsáno v tomto úvodním příspěvku níže v sekcích Zboží obchodního charakteru a Zboží neobchodního charakteru, a to včetně vysvětlení za jakých podmínek se uplatňuje ta která sekce ve smyslu obchodního/neobchodního charakteru zboží.

Pokud někomu sdělí z celní správy v oficiálním vyjádření, že pro výpočet celní hodnoty u jeho zásilky použili jiného kurzu, který nebyl nejpozději následující den řádně zveřejněn můžete podat žádost o změnu či vrácení vyměřených celních poplatků včetně DPH a viz popis dále v sekci Pokud zjistíte, že bylo něco vypočteno špatně, a to s odkazem na rozpor s platnou legislativou ve smyslu použití kurzu, který nebyl řádně zveřejněn nejpozději následující den a tudíž namísto něj měl být použit poslední zaznamenaný kurz pro danou měnu zveřejněný v předchozích čtrnácti dnech.

Mějte na paměti, že proclívání zboží obchodního charakteru není předmětem tohoto tématu. Dále uvedené informace ve vztahu k úkonům při proclívání zásilek přes Českou poštu i poplatky 96 Kč (od 1. 1. 2015 99 Kč) a 180 Kč (od 1. 1. 2015 192 Kč) se týkají pouze případů kdy se jedná o zboží neobchodního charakteru (jedná se o zboží určené výhradně k soukromému nebo osobnímu použití příjemce nebo jeho rodinných příslušníků a nepatří zde zboží určené pro podnikání). Proclívání v případech kdy se jedná o zboží obchodního charakteru tj. zboží určené pro podnikání je realizováno přes komerční firmy spolupracující s Českou poštou a na jejich případné podmínky a poplatky je potřeba se explicitně informovat u České pošty.

Směrnice Rady 2009/132/ES viz tento odkaz a tam viz článek 23.

Zákon č. 235/2004 Sb. o DPH v aktuálním znění
viz tento odkaz a tam viz § 71, odstavec 3) písmeno a).

Dělení co se týče určení obchodní/neobchodní atd.

Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (Celní kodex v aktuálním znění) viz tento odkaz a tam viz CELNÍ HODNOTA ZBOŽÍ viz články 28 až 36.

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (prováděcí nařízení k celnímu kodexu v aktuálním znění) viz tento odkaz a tam viz články 141 až 181.

**********************************************************

Očekáváte zásilku ze zahraničí?
Informace na webu ČP ohledně proclívání zásilek doručovaných ze zemí mimo EU do ČR přes ČP.

Česká pošta zastupuje od 1. dubna své zákazníky při celním řízení
Informace na webu ČP ohledně zastupovaní adresátů ze strany ČP při celním řízení u zásilek doručovaných ze zemí mimo EU do ČR přes ČP.

Zásilky ze třetích zemí mnohdy čekají na Poště zbytečně
Informace na webu ČP k požadovaným dokladům.

Časté otázky k celnímu řízení
Informace na webu ČP k častým otázkám ohledně celního řízení.

**********************************************************

Od 1. dubna 2011 dochází k významné změně v osvobození od DPH při dovozu zboží
Informace na webu Celní správy o rozhodující době z hlediska limitů. Rozhodujícím okamžikem není datum kdy bylo zboží objednáno ani zaplaceno a taktéž jím není ani datum kdy zásilka překročila hranice EU nebo ČR. Podstatné tedy je pouze to kdy je zásilka předložena k celnímu řízení, při kterém je porovnávána celní hodnota s limitem DPH.

Odbavování poštovních zásilek na odd. 023.1 – Celní pošta, nákupy přes Internet
Informace k této problematice na webu Celní správy.

**********************************************************

Registrace

Pokud chcete dostávat oznámení o došlých zásilkách v případě požadování doložení dokumentů od České pošty emailem zaregistrujte se. Stačí vyplnit Žádost viz tento odkaz a odeslat ji e-mailem na adresu sklad.praha120@cpost.cz (ve formátu . doc, .jpg nebo .pdf). Nicméně rozhodně nepočítejte s tím, že vám bude pošta oznamovat každou zásilku ze zahraničí ze zemí mimo EU jdoucí přes poštu na Vaši adresu. Příchod zásilek oznamují jen občas jak to pracovníci pošty uznají za vhodné a navíc obvykle jen v případech kdy vyžadují doložení dokladů k zásilce. U zásilek u kterých nevyžadují doložení dokladů vám obvykle nic neoznámí, a to ať už zásilka projde bez nebo i se stanovením DPH.

**********************************************************

Co s plnou mocí

Plnou moc v podobě, která vám přijde od České pošty spolu s požadavkem na doložení dokumentů nebo stejnou plnou moc si můžete i stáhnout předem ze serveru ČP viz tento odkaz a potom vytisknout.

Plnou moc vyplnit, podepsat, naskenovat do PDF (buď doma pokud máte skener nebo v práci nebo u známého nebo v nějaké kopírovací službě kde ti to naskenujou do PDFka za pár kaček) a pak poslat na emailovou adresu podle toho zda ji posíláte na základě vyžádání dokladů k zásilce od České pošty spolu s doklady nebo předem z vlastního popudu bez vyžádání od České pošty.

Pokud posíláte plnou moc na základě vyžádání dokladů k zásilce od České pošty spolu s doklady viz níže sekce Pokud si od Vás vyžádají dokumenty k zásilce pak vše včetně naskenované, vyplněné a podepsané plné moci a dokumentů k zásilce přiložte k jednomu emailu a ten pošlete na adresu sklad.praha120@cpost.cz.

Pokud posíláte plnou moc předem jen z vlastního popudu bez vyžádání od České pošty pak ji posíláte samotnou naskenovanou, vyplněnou a podepsanou jako přílohu emailu na adresu cd-praha120@cpost.cz.

V obou výše zmíněných případech plná moc platí až do odvolání na všechny zásilky co Vám budou chodit ze zemí mimo EU přes ČP.

Pokud se rozhodnete plnou moc odvolat není to žádný problém a postup je popsán i se vzorem odvolání viz tento odkaz.

**********************************************************

Poplatky 96 Kč a 180 Kč (od 1.1.2015 to bude 99 Kč a 192 Kč)

Od 1.1.2015 jak je uvedeno na webu České pošty viz tento odkaz a viz citace se poplatky zdražují.

Citace:
Úprava cen poštovní celní deklarace

Z důvodu inflace vyhlašované ČSÚ dochází od 1. 1. 2015 k úpravě cen u vybraných položek služeb poštovní celní deklarace, a to v bodě 1.1 a 2.1 ze stávajících 96 Kč na 99 Kč (předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení souhrnné deklarace), a v bodě 2.2 ze stávajících 180 Kč na 192 Kč (předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení jednotného správního dokladu na základě udělení Plné moci).

Vzhledem k tomu, že se hodnota poplatku 180 Kč zahrnuje do základu DPH tak byly celkové náklady adresáta z hlediska poplatku a jeho části DPH při 180 Kč defacto 218 Kč a nyní se zvýší na cca 232 Kč.

Pokud Vás zajímá za jakých okolností se neplatí nic, za jakých okolností se platí poplatek 96 Kč (od 1. 1. 2015 99 Kč) a za jakých se platí poplatek 180 Kč (od 1. 1. 2015 192 Kč) to je uvedeno viz tento odkaz a tam viz sekce Závěrečné shrnutí. Zjednodušené shrnutí jsem k tomu uvedl viz tento odkaz.

Pokud Česká pošta vybírá poplatek při převzetí zásilky pak platí to, že buď na předávaném poplatkovém lístku nebo na extra na místní poště na požádání k danému účelu vystaveném potvrzení o zrealizované platbě poplatku za příslušné služby spojené s celním odbavením zásilky i případně za platbu DPH/CLA má být místní poštou vyznačeno datum a hodnota realizované platby i s identifikačním razítkem místní pošty, jejíž pracovník ať už poplatkový lístek nebo zmíněné potvrzení platby předává a inkasuje platbu.

Pokud Vám Česká pošta neposkytne implicitně potvrzení stvrzující danou platbu tak doporučuji před převzetím vyžadovat toto stvrzení buď přímo na poplatkovém lístku nebo na extra k danému účelu vystaveném potvrzení dle výše zmíněného. Pokud tak neučinili pracovníci místní pošty implicitně pak na žádost jsou povinni Vám při přebírání zásilky příslušné potvrzení provedené platby vystavit. Pokud se někomu stane, že doručovatel nemá potvrzený doklad o provedené platbě tak požadovat doklad a buď to doručí v rámci dne znovu i s potvrzeným dokladem nebo další den a nebo si zajít zásilku vyzvednout na místní poštu a tam na místě požadovat potvrzený doklad o provedené platbě.

Doklad o provedení platby ať už jím má být poplatkový lístek nebo explicitně k tomu účelu vystavené potvrzení musí v tomto případě splňovat náležitosti byť zjednodušeného daňového dokladu což znamená, že na něm musí být mimo jiné vyznačen datum vystavení dokladu a datum realizace platby tj. datum kdy adresát poplatek zaplatil.

Pošta Praha 120 přikládá k zásilce poplatkový lístek. V okamžiku vystavení dokladu a jeho přiložení k zásilce na poště Praha 120 ovšem ještě nelze stanovit datum kdy skutečně dojde k realizaci platby. Takže takový poplatkový lístek ještě není platným dokladem o provedené platbě dle zákona. Teprve uvedením a potvrzením data provedení platby místní poštou na poplatkovém lístku se tento stává platným dokladem o provedené platbě.

V případě opomenutí však obvykle nastává ta situace, že poplatkový lístek přiložený k zásilce na poště Praha 120 se dostane spolu se zásilkou k adresátovi bez poštou potvrzeného data provedení platby a není tedy platným dokladem o provedené platbě.


V případě, že si budete chtít vyřídit celní odbavení sami můžete tak učinit osobně, a to pouze na jedné jediné poště v rámci celé ČR tj. na poště Praha 120. Na jiných lokálních poštách ani celních úřadech v ČR to možné není z důvodů, které jsou popsány viz tento odkaz a tam viz sekce Ohledně možnosti přeposílání zásilky na jiné celní úřady a viz celní režim "Tranzit". Postup při osobním vyřizování celního odbavení zásilky na poště Praha 120 je popsán viz tento odkaz.

ČP účtuje a i ve svém ceníku uvádí viz tento odkaz toto:

Citace:
Neobchodní zboží
Předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení souhrnné deklarace (SD) (96 Kč, od 1. 1. 2015 99 Kč)
Předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení jednotného správního dokladu (JSD)
JSD (180 Kč, od 1. 1. 2015 192 Kč)


**********************************************************

Nevybrané poplatky

Týká se to případů kdy jste byť jen samotným dokladem s uvedením hodnoty poplatku a přiloženým k zásilce informování o hodnotě poplatku, který jste však při přebírání zásilky neplatili.

V těchto případech není dobré hrát tzv. "mrtvého brouka" ani se spoléhat na informace naznačující možné prominutí dluhu včetně různých výkladů jako například toho, že je to problém doručovatele apod. podané však pouze ústně, ať už kterýmkoli pracovníkem České pošty, protože pokud by došlo na vymáhání tak Vám příslušný pracovník pošty klidně zapře, že Vám takovou informaci sdělil.

Pokud je dlužník informován o existenci dluhu, v daném případě pokud je na balíku dokument s uvedením příslušného poplatku měl by dlužník činit opatření, která by měla mít charakter předcházení případnému vymáhání dluhu v budoucnu. Dlužník (v daném případě adresát) by tedy měl kontaktovat věřitele (v daném případě Českou poštu, s.p.) a vyžádat si písemné vyjádření k dluhu a případné písemné prominutí dluhu nebo zjistit způsob úhrady. Samotné informování o dluhu nevyžaduje ani přiložení složenky ani okamžité uvedení bankovního účtu tj. postačuje jen uvedení dluhu v daném případě poplatku. Informace o způsobu úhrady atd. může být předmětem dalšího jednání a v případě možnosti prominutí dluhu není dobré se spoléhat na ústní vyjádření.

Pokud tedy přijmete zásilku a následně zjistíte, že je na balíku od ČP dokument s požadavkem na poplatek 96 Kč (od 1. 1. 2015 99 Kč) nebo 180 Kč (od 1. 1. 2015 192 Kč), který jste ovšem neplatili pak kontaktujte emailem poštu Praha 120 na adrese cd-praha120@cpost.cz a požádejte je o písemné vyjádření zda byl příslušný poplatek ve vztahu k vaší zásilce uveden na dokumentu omylem tedy zda se vaší zásilky vůbec netýká a nejen, že nebyl, ale ani neměl být vybrán nebo zda byl poplatek uveden oprávněně a v takovém případě požadujte písemné prominutí zaplacení příslušného poplatku a pokud vám písemné prominutí neposkytnou, pak je požádejte o to, aby vám dohodli možnost platby poplatku na vaší lokální poště pokud sami pracovníci na vaší lokální poště nebudou mít implicitně dostatek informací k tomu, aby tuto platbu pouze na základě vašeho požadavku byli schopni přijmout a vystavit na ni doklad i bez explicitní intervence z pošty Praha 120..

**********************************************************

Prodlevy při vyřizování zásilek

V průběhu vyřizování mohou být zásilky zařazovány do několika pomyslných skupin v nichž se zásilky nebo informace o nich hromadí před jejich dalším zpracováním a v každé takové skupině pak mohou vznikat různé časové prodlevy. Vše je to ovšem v rámci systému České pošty viz tento odkaz na podrobnější popis k tomu.

Pokud je Vaše zásilka dohledatelná podle podacího čísla zásilky přes sledování zásilek viz tento odkaz pak je-li tam již uvedeno, že byla převzata vyměňovací poštou 220 00 - pošta Praha 120 pak se můžete zeptat na informace o průběhu celního odbavení vaší zásilky na telefonech 257 019 301, 257 019 516, 257 019 518, 257 019 582 nebo 605 220 190 ve všední dny od 8.00 do 17.30 hodin.

Některé zásilky např. typu Air Mail nejsou sledovatelné až k cíli v ČR a jediné co se u takové zásilky dovíte je kdy odešla z výchozí pošty např. z HongKongu nebo např. ze Swiss post, ale pak již můžete jen čekat a doufat.

Sledovatelné až k cíli tedy i na území ČR jsou např. zásilky typu Air Parcel. Pokud tedy máte možnost ovlivnit jakým způsobem bude zásilka odeslána do ČR pak doporučuji zvolit takovou variantu poštovného, která Vám umožní sledovat zásilku až k cíli i na území ČR. Obvykle je to řešeno buď variantou obdobnou Air Parcel (viz třeba eshop HobbyKing) nebo to může být řešeno třeba drobným příplatkem za službu sledování až k cíli samostatně, ale většinou je to jen pár dolarů navíc oproti poštovnému bez sledování až k cíli na území ČR jako je třeba Air Mail (opět viz třeba eshop HobbyKing) tj. možnost sledování zahraniční zásilky až k cíli doručované přes poštu na území ČR není tak drahá jako třeba EMS či jiné dražší sledovatelné služby.

Pokud ještě zásilka není na poště Praha 120 nebo pokud není dohledatelná přes sledování zásilek můžete se na ni zeptat na telefonu 800 177 889.

Pokud už Vám přijde od České pošty oznámení o uložení zahraniční zásilky s vyžádáním dokladů k zásilce pak existují dvě možnosti jak to urychlit.

Možnosti urychlení odbavení zásilky

1. Máte-li takovou možnost pak neposílejte dokumenty emailem, ale vytiskněte si je dle návodu uvedeného níže v sekci Pokud si od Vás vyžádají dokumenty k zásilce a zajeďte si to na poštu Praha 120 vyřídit buď vy osobně nebo napište plnou moc jiné osobně, která to tam vyřídí za Vás. K osobnímu vyřízení je v současnosti potřeba mít doklady tj. občanku a znát nejen podací číslo, ale i evidenční tj. skladové číslo balíku, které je zásilce přiděleno na poště Praha 120. Obvykle je uvedeno v oznámení o uložení zásilky, které pošta zašle adresátovi. Ve výjimečných případech jej lze získat telefonickým dotazem nebo ústním dotazem při osobním návštěvě na poště Praha 120, ale toto jsou jen výjimečné případy závislé na dobré vůli pracovníka pošty, na kterého narazíte. Kromě toho můžete získat skladové číslo balíku na nějaké místní poště a je jedno na jaké (důležité je, aby tam měli on-line terminál), protože podle dosavadních informací je skladové číslo balíku viditelné v interním databázovém systému zásilek pošty, do kterého mohou nahlížet pracovníci pošty z on-line terminálů, které jsou skoro na všech poštách. K dohledání této informace je potřeba pracovníkovi pošty, který to bude hledat sdělit informaci o tom, že se jedná o zásilku ze zahraničí a jaká je cílová adresa tj. vaše adresa pokud jste vy adresátem té zásilky. Může však nastat situace, kdy se vám skladové číslo zásilky ani jedním ze zmíněných způsobů nepodaří získat a v takovém případě budete muset vyčkat až vám přijde písemné oznámení o uložení zásilky z pošty Praha 120. Postup při osobním vyřizování celního odbavení zásilky na poště Praha 120 je popsán viz tento odkaz.

2. Ten kdo tu možnost nemá tj. třeba je z větší dálky od Prahy a v Praze nebo poblíž nemá nikoho kdo by to vyřídil za něj ten má možnost si zažádat emailem zaslaným na poštu Praha 120 o přednostní celní odbavení jeho zásilky na základě žádosti klienta, a to během 8 hodin od přijetí žádosti ovšem pouze v pracovních dnech od 08 do 18 hodin, pouze v této době běží 8 hodinová lhůta. Cena za přednostní odbavení je 500 Kč. Tuto službu Česká pošta může realizovat jen u zapsaných zásilek, které jsou fyzicky (status Track and Trace: Zásilka je ve stavu přípravy k celnímu řízení) na poště Praha 120, a to v pracovních dnech od 08 do 18 hodin, pouze v této době běží 8 hodinová lhůta. Služba se provádí na podkladě zaslání žádosti s veškerou potřebnou dokumentací pro celní řízení na e-mailovou schránku: osobne-Praha120@cpost.cz a s uvedením podacího a skladového čísla zásilky. V případě nedodržení stanovené lhůty se poplatek neúčtuje. Česká pošta si vyhrazuje právo službu ve výjimečných případech neposkytnout. Do emailu stačí jako žádost napsat, že žádáte o přednostní celní projednání zásilky během 8 hodin na základě žádosti klienta, a to u zásilky se skladovým číslem XXX a podacím číslem YYY a jako XXX a YYY uvedete příslušné identifikátory, které vám sdělí pošta na požádání nebo v dopise s vyžádáním dokladů k zásilce. Telefonní čísla pro dotaz na ID zásilky jsou 257 019 301, 257 019 516, 257 019 518, 257 019 582, 800 177 889 nebo 605 220 190, a to ve všední dny od 8.00 do 17.30 hodin. K emailu s žádostí navíc přiložte dokumenty dle návodu uvedeného níže viz sekce Pokud si od Vás vyžádají dokumenty k zásilce

Ten kdo nemá možnost si vyřídit odbavení zásilky buď osobně nebo prostřednictvím jiné jeho zastupující osoby přímo na poště Praha 120 a nechce si ani objednávat službu přednostního odbavení za 500 Kč ten má holt smůlu a zbývá mu jen poslat doklady emailem, ale v takovém případě musí počítat s tím, že i když to pošle emailem co nejdříve tak i přesto může dojít ke zdržení třeba týden či dva nebo i déle než bude zásilka odbavena.

**********************************************************

Pokud si od Vás vyžádají dokumenty k zásilce

Z celní pošty Praha 120 vám přijde doporučený dopis obsahující toto Oznámení o příchodu zásilky ze zahraničí a k němu bude patrně přiložena i plná moc viz tento odkaz.

Dokumenty se posílají jen v případě když to bude vyřizovat Česká pošta za Vás tj. když k tomu bude mít od Vás plnou moc. V ostatních případech se dokumenty neposílají a dokládají se až na místě během odbavení při osobní účasti na poště Praha 120.

V takovém případě byste jim měli poskytnout následující dle níže uvedených variant podle toho zda se bude jednat o nákup zboží nebo dar.

Potřebné dokumenty si nejprve vytiskněte do PDF souboru. V případě tisku z webu ve webovém prohlížeči, který používáte a v případě tisku emailů v emailovém klientovi, který používáte. V obou případech přímo do PDF souboru, a to prostřednictvím virtuální tiskárny, kterou ve Vašem počítači ve Windows vytvoří například software PDF reDirect, který je zdarma a legálně volně ke stažení viz tento odkaz. Pro jiné operační systémy jako je třeba Linux jistě najdete jinou odpovídající softwarovou náhradu, se kterou rovněž budete moci vytisknout potřebné informace do PDF souboru viz tento odkaz.


Pokud se jedná o nákup zboží

- prohlášení o účelu dováženého zboží,
- rozpis zboží a poštovného (faktura) od prodejce např. z eshopu,
- výpis platby z příslušného platebního systému, jehož prostřednictvím jste platili (např. bankovní účet, PayPal apod.).
Podrobnější popis těchto dokumentů je uveden níže.

Ideální je připravit si tyto tři dokumenty předem v editovatelné podobě např ve Wordu apod. co nejdříve po zaplacení objednávky tj. ještě předem než Vás o ně požádají z pošty Praha 120 tedy když máte vše ještě v paměti. V takovém případě to obvykle zabere jen velmi krátkou dobu. Pak si je jen uložit a v případě vyžádání je máte hned k dispozici a doplníte k nim jen identifikační údaje zásilky a nemusíte už nic hledat zpětně v objednávkách ani v eshopu.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Prohlášení o účelu dováženého zboží

Tímto prohlašuji, že zboží v zásilce se skladovým číslem XXX a podacím číslem YYY je neobchodního charakteru a je dováženo pouze pro mé soukromé použití.

Datum
Jméno Příjmení
Adresa


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pokud nemáte k dispozici další informace tj. rozpis zboží (faktura) a potvrzení o platbě viz příklad níže, pak prostě jen v odpovědi uvedete, že žádné další informace k předmětné zásilce tj. ani rozpis zboží ani ceny ani potvrzení o platbě nemáte. Stačí napsat např. toto:

Ke zboží v zásilce se skladovým číslem XXX a podacím číslem YYY nemám žádné další informace ani doklady.

V takovém případě ovšem musíte počítat s tím, že celní úředník může stanovit vlastní celní hodnotu a z ní pak vycházet jak v případě porovnání s limitem pro DPH 22 EUR nebo CLA 150 EUR tak i při následném výpočtu DPH a případně CLA pokud bude u Vaší zásilky stanoveno.

Dále uvedený příklad je pro eshop HobbyKing a platební systém PayPal. Neznám nejrůznější odlišnosti všech různých platebních systémů nebo zahraničních eshopů. Takže pokud Vám jde o jiný eshop nebo jiný platební systém musíte se zařídit dle odlišností toho kterého eshopu nebo platebního systému.

Zde je tedy příklad pro HobbyKing a PayPal


Rozpis zboží a poštovného (faktura)

Pokud jde o rozpis zboží a poštovného (faktura) pak by měl stačit email co přišel z HobbyKingu z adresy cs@hobbyking.com a v předmětu zprávy má uvedeno

Your order at HobbyKing, #XXXXXXXXXX

kde je namísto toho XXXXXXXXXX číslo objednávky uvedené ve Vašem účtu na HobbyKingu.

Ten email začíná textem:
...
Thanks for shopping at our store
Your order details are:

... a níže je pak rozpis jednotlivých položek a u každé z nich je uvedena cena té položky. Pod rozpisem položek je uveden zvolený způsob dopravy a cena poštovného.

Pokud ten email z nějakých důvodů nemáte pak si udělejte výpis přímo ze svého účtu HobbyKingu viz postup.

1. Po přihlášení ke svému účtu na HobbyKingu máte na webové stránce uvedeno číslo specifikující dosavadní počet Vašich objednávek a vedle toho čísla bude odkaz v podobě slova CHECK. Kliknete na tom odkazu CHECK a pak se Vám zobrazí tabulka s výčtem objednávek.

2. U příslušné objednávky kliknete na tlačítku VIEW na řádku vedle čísla té objednávky.

3. Zobrazí se rozpis objednávky, ale to ještě není faktura. Na výpis faktury se dostanete přes textový odkaz Customs Inv, který by měl být uveden vedle stavu objednávky zhruba takto:

Status Paid Customs Inv

4. Po kliknutí na tom odkazu Customs Inv by měla být zobrazena stránka faktury (invoice) připravená k tisku. Tuto stránku byste si měli vytisknout do PDF souboru.

5. K tomuto výtisku faktury doporučuji zpracovat ještě doplňující dokument třeba ve Wordu, který pak rovněž vytisknete do PDF souboru a v tomto dokumentu uvedete specifikaci dováženého zboží, která je obvykle zmíněna v OZNÁMENÍ O PŘÍCHODU ZÁSILKY ZE ZAHRANIČÍ, kterou posílá Česká pošta při vyžádání dokumentů k zásilce. V této specifikaci na začátku napište jako nadpis Specifikace dováženého zboží a níže pak dle faktury vždy opište původní popis položky zboží v angličtině tak jak je to uvedeno na faktuře a pod ním vždy k příslušné položce zboží popište vlastními slovy v Češtině co konkrétně znamená.

Příklad:

Když bude ve faktuře jako položka zboží z eshopu uvedena třeba nějaká pohonná lipolka tak nejprve opíšete ten název zboží co je uveden na faktuře a hned pod něj napíšete vlastními slovy český popis toho zboží například lithium-polymerová baterie pro pohon RC modelu.

Když bude ve faktuře jako položka zboží z eshopu třeba nějaký elektromotor tak opět nejprve opíšete ten název zboží co je uveden na faktuře a hned pod něj napíšete vlastními slovy český popis toho zboží například elektromotor pro pohon RC modelu.

Když bude ve faktuře jako položka zboží z eshopu třeba nějaký RC přijímač opět nejprve opíšete ten název zboží co je uveden na faktuře a hned pod něj napíšete vlastními slovy český popis toho zboží například přijímač pro dálkové ovládání RC modelu.

atd.


Výpis platby z PayPalu

Pokud jde o výpis platbu z PayPalu měl by stačit email o potvrzení platby co Vám přišel z PayPalu z adresy service@intl.paypal.com a v předmětu zprávy má uvedeno

Receipt for Your Payment to hexTronik Limited.

Pokud ten email z nějakých důvodů nemáte pak si udělejte výpis přímo z Vašeho účtu PayPalu viz další postup.

1. Po přihlášení ke svému PayPal účtu kliknete na My Account a pak na History.

2. V seznamu na stránce History kliknete na odkazu Details u příslušné platby.

3. Vytisknout do PDF souboru byste si měli celou tu zobrazenou stránku, na které je popis platby pod Transaction Details.


Pokud se jedná o dar

GIFT uvedený na balíku nebo označený v celní deklaraci ještě neznamená, že to lze v ČR při celním odbavení skutečně uplatnit jako dar. Ve skutečnosti GIFT v ČR v podstatě nemá žádný význam u zásilek od prodejců, eshopů apod, ale pouze u zásilek od soukromých osob (jako třeba balík od tetičky z USA apod.). Pokud vám některý prodejce, eshop apod. uvede na zásilku GIFT tak vám tím prokáže spíš medvědí službu, protože to může způsobit akorát to, že o takovou zásilku celníci začnou projevovat větší zájem a je větší pravděpodobnost její hlubší kontroly.

Pokud jde o dary tak ty se pro účel úlevy na CLU případně DPH týkají jen zásilek zboží neobchodní povahy mezi soukromými osobami a mají obecný limit 45 Eur případně některé specifické druhy zboží dle počtu kusů, váhy apod viz popis dále. Výjimku z toho tvoří svatební dary zaslané ne dříve než dva měsíce před předpokládaným dnem sňatku a ne později než čtyři měsíce po dni sňatku podle NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1186/2009. viz tento odkaz kde je limit 1000 EUR tj. v současnosti cca 1300 USD a ve zmíněném nařízení vlády jsou k tomu stanoveny i další omezující pravidla. Kdo budete chtít uplatnit osvobození svatebního daru, tomu doporučuji pro tento účel předem kontaktovat celní správu ohledně ujasnění podrobnějších informací k tomu.

U daru se dokládá:
- prohlášení o dárkové zásilce viz níže,
- máte-li tu možnost pak dodatečně požádejte odesílatele zásilky například prostřednictvím emailu o to, aby Vám pro účel doložení dokladů k celnímu odbavení poslal email, ve kterém bude uvedena zmínka o odeslaném daru pokud možno i s podacím číslem zásilky a případně je-li to možné i s uvedenou cenou jednotlivých položek v zásilce tj. buď hodnoty za kolik jednotlivé věci v zásilce dárce koupil nebo nakolik jejich cenu pouze odhaduje a tento email si vytiskněte do PDF souboru a přiložte ho k prohlášení o dárkové zásilce.

V případě svatebního daru je po svatbě navíc vyžadováno předložení oddacího listu nebo zaslání jeho elektronické kopie.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Prohlášení o dárkové zásilce

Tímto prohlašuji, že zásilka se skladovým číslem XXX a podacím číslem YYY je dárkovou zásilkou ve smyslu ustanovení (články 25 - 27 NR 1186/2009) o zásilkách zboží neobchodní povahy mezi soukromými osobami. Tato zásilka obsahuje zboží, které je darem pro mne a jedná se pouze o zboží neobchodní povahy určené pouze pro mé soukromé použití.

Pokud budete přikládat výše zmíněný email od odesílatele daru pak zde uveďte, že přikládáte informace k zásilce poskytnuté dárcem.

Současně tímto prohlašuji, že nemám žádné další dokumenty k této zásilce.

Datum
Jméno Příjmení
Adresa


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pokud nemáte k dispozici žádné informace od odesílatele pak prostě jen v odpovědi uvedete, že žádné další informace k předmětné zásilce tj. ani rozpis zboží ani ceny ani potvrzení o platbě nemáte. Stačí napsat např. toto:

K zásilce se skladovým číslem XXX a podacím číslem YYY nemám žádné další informace ani doklady.

V tomto případě musíte počítat s tím, že celní úředník může stanovit vlastní celní hodnotu a z ní pak vycházet jak v případě porovnání s limitem pro DPH tak i CLO v tomto případě je limit pro obojí tj. DPH i CLO stejný, a to 45 EUR + specifické limity pro alkoholické nápoje, čaj, kávu, parfémy a tabákové výrobky uvedené na webu celní správy viz tento odkaz a taktéž bude ze stanové celní hodnoty vycházet i při následném výpočtu DPH a CLA pokud bude u Vaší zásilky stanoveno. Limit 45 EUR včetně specifických limitů na zmíněné druhy zboží se týká pouze dárkových zásilek mezi soukromými osobami.


Poté co budete mít příslušné dokumenty již vytisknuté v PDF souborech pak je následně přiložte k emailu své odpovědi na jejich požadavek a odešlete na emailovou adresu sklad.praha120@cpost.cz

**********************************************************

Pokud dospějete k názoru, že DPH bylo stanoveno nesprávně pak se nejprve ujistěte, že vycházíte ze správné celní hodnoty, protože pro porovnání s limitem DPH tj. 22 EUR se od 1.5.2016 používá celní hodnota zboží včetně poštovného a pokud je poštovné tzv. zdarma tak se v souvislosti s článkem 138, odstavec 3 vypočte. Zdroj: viz tento odkaz

Citace:
Článek 138

Náklady na dopravu

(čl. 71 odst. 1 písm. e) kodexu)

3. Je-li doprava poskytována zdarma nebo si ji zajišťuje kupující, vypočítají se náklady na dopravu, které mají být zahrnuty do celní hodnoty zboží, podle přepravních sazeb obvykle používaných pro stejný druh dopravy.

Dále uvádím informace ohledně započtení poštovného dle platného ceníku ČP u zásilek ze zemí mimo EU, u kterých nebude uvedeno ani doloženo zaplacené poštovné. Dobrá zpráva je ta, že stačí, aby z průvodních nebo i dodatečně adresátem doložených dokladů vyplývalo, že poštovné bylo zahrnuto v ceně.

Zdroj: viz tento odkaz

Citace:
Od 1. 5. 2016 dochází ke změně výpočtu celní hodnoty. Dle Nařízení komise (EU) 2015/2447 čl. 139 se poštovné (až na místo určení) zahrnuje do celní hodnoty zboží u všech druhů zásilek.

Pokud nebude poštovné uvedeno na zásilce, nebo její výši nedoloží příjemce zboží, poštovné bude stanoveno dle platného ceníku ČP.

Dle Nařízení komise (EU) 2015/2447 čl. 138 odst. 3 se v případě zásilek označených na přiložených dokladech jako „free shipping, „free postage“ poštovné musí započítat do celní hodnoty.

Pokud je z průvodních nebo jiných dokladů patrné, že je poštovné součástí ceny skutečně placené (např. „postage included“) – poštovné se připočítávat nebude.

Kromě toho celní hodnota zboží se nemusí shodovat s hodnotou, za kterou jste to skutečně koupili. Jednak proto, že celní správa používá vlastní kurz uvedený na webu celní správy viz již v úvodu zmíněné a platný v době celního odbavení a ten se může lišit od kurzu v době nákupu a navíc i vzhledem k jinému kurzu třeba PayPalu. Větší rozdíl může být způsoben tím, že celní úředník může stanovit celní hodnotu zboží a ta se klidně může i podstatně lišit od té, kterou jste skutečně zaplatili při nákupu.

Takže musíte vycházet z celní hodnoty zboží včetně poštovného a včetně případného CLA pokud je stanoveno, a to v částce v Kč, kterou ovšem skutečně celní úředník použil při výpočtu DPH u Vaší zásilky a tato celní hodnota by měla být specifikována v rozpise platby za DPH, kterou byste měli obdržet od ČP spolu se zásilkou pokud na ni bylo stanoveno DPH. Pokud jste ten rozpis nedostali tak si o něj zažádejte emailem na adrese cd-praha120@cpost.cz

Pokud zjistíte, že bylo něco vypočteno špatně

V takovém případě můžete podat žádost o změnu, prominutí či vrácení vyměřených celních poplatků nebo i o jejich doměření (ať už jde o DPH nebo o CLO) nebo jejich částí.

Případná podání ve věci žádostí o změnu, prominutí či vrácení vyměřených celních poplatků nebo jejich částí může učinit osoba, které byly poplatky vyměřeny a to dle § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, buď písemně nebo ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. Písemná podání a podání ústně do protokolu musí být podepsána osobou, která podání činí. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno písemně nebo ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. Podání je možno směřovat písemně k Celnímu úřadu Praha Ruzyně, odd. 021 - Právní podpory a správy příjmů, Aviatická 12/1048, 160 08 Praha 6. Z podání musí být zřejmé, kdo je činí, čeho se týká a co se navrhuje. Přílohou žádosti jsou pak doklady osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti.

Rozhodně nečekejte, že bude žádost vyřízena rychle. Běžně to trvá jeden až dva měsíce a v některých případech i déle. Pokud vím u většiny lidí, kteří si o to zažádali to bylo vyřízeno kladně nejdéle do tří měsíců, ale výjimečně to může v horších případech trvat až šest měsíců. Pokud se někomu stane, že to v jeho případě půjde rychleji než zhruba za měsíc pak měl velké štěstí.

Přijetí žádosti by vám měli oznámit písemně nebo elektronicky emailem. Pokud od toho okamžiku není žádost vyřízena zhruba do měsíce pak je vhodné zhruba jednou měsíčně poslat emailem dotaz jak to vypadá s vaší žádostí.

Podání ve věci žádostí o změnu, prominutí či vrácení vyměřených celních poplatků nebo jejich částí včetně DPH se řeší v návaznosti na § 113 daňového řádu jelikož dle zákona je v tomto případě příslušným správcem daně prvního stupně jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno přímo celní úřad.

Častým omylem je domněnka, že neexistují žádné lhůty pro vyřízení žádostí podávaných podle daňového řádu. Ve skutečnosti lhůty samozřejmě existují akorát nejsou stanoveny přímo zákonem nýbrž pokynem, který vydává Ministerstvo financí a termíny v těchto pokynech jsou závazné pro orgány státní správy tj. nikoli pro poštu či jiného dopravce a navíc je problém v tom, že někteří pracovnici pošty i jiných dopravců vyřizujících tato odvolání buď tyto pokyny vůbec neznají a nebo nejsou schopni v případě prodloužení lhůt na straně státní správy vyžádat si od celního úřadu příslušné doklady o povolení prodloužení a pravidelně informovat o stavu řízení odvolatele.

Příslušný pokyn Ministerstva financí MF-1 je viz tento odkaz s platností od 1.1.2013.

V odkazovaném pokynu Ministerstva financí platném od 1.1.2013 je pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 113 odst. 1 písmo a) a b) daňového řádu tj. pro případy vyhovění odvolání zcela nebo jen zčásti stanovena lhůta 3 měsíce a pro případy zamítnutí celého odvolání je stanovena lhůta dokonce jen 30 dnů. Tyto lhůty se počítají ode dne doručení podání odvolání správnímu orgánu tj. v daném případě celnímu úřadu.

V odkazovaném pokynu Ministerstva financí jsou rovněž uvedeny možné prodloužení lhůt na vyřízení odvolání, které však nelze chápat tak, že jsou předem obecně platné na všechna odvolání. Prodloužení se vydávají explicitně až za základě některých výjimečných událostí a mají platnost jen ve vztahu ke konkrétním případům.

Pokud tedy vaše podání odvolání nebude vyřízeno ve výše zmíněných lhůtách požadujte od celního úřadu vysvětlení (emailem, papírovou poštou doporučeným dopisem případně i telefonicky) a žádejte ať vám doloží, že mají od příslušného nadřízeného orgánu povolení na prodloužení lhůty vydané nikoli obecně, ale konkrétně pro váš případ.

Rozhodně doporučuji nespoléhat se na řešení odvolání přes Českou poštu či jiného dopravce jelikož to v těchto případech obvykle trvá velmi dlouho, protože Česká pošta ani ostatní dopravci sami nejsou výše zmíněnými termíny vázáni a tak je řešení odvolání realizované přes ně často v prodlevě z jejich liknavosti, neschopnosti a kvůli dlouhým prodlevám na jejich straně. Odvolání proto raději podávejte sami přímo k celnímu úřadu, a to i v případech kdy celní řízení ve vztahu k příslušné zásilce za vás původně realizovala Česká pošta nebo jiný dopravce.

Podání na celní úřad můžete realizovat písemně ať už papírovou poštou s vlastnoručním podpisem nebo elektronickou cestou s uznávaným elektronickým podpisem případně ústně do protokolu, který rovněž podepíšete při osobní návštěvě na celním úřadu. Pokud budete podání posílat emailem pak by měla být zpráva podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Zašlete-li podání emailem bez elektronického podpisu má podle správního řádu taková zpráva účinek podání za předpokladu, že nejpozději do 5 dnů od doručení té elektronicky nepodepsané zprávy celnímu úřadu potvrdíte např. papírovou poštou s vlastnoručním podpisem nebo ústně do protokolu s následným vlastnoručním podpisem na příslušném celním úřadu jinak tu emailovou zprávu s podáním bez elektronického podpisu může celní úřad považovat za bezpředmětnou a ponechat ji bez reakce a vy se pak budete jen divit, že nemáte žádnou reakci a že nic nebude vyřízeno.

Náležitosti podání odvolání stanoví daňový řád v § 112.

Na případné další podrobnosti k realizaci podání na příslušný celní úřad se ptejte viz tento odkaz.

Samozřejmě, že nelze 100% zaručit, že dojde k nápravě, ale je to aspoň šance na nápravu.

Pokud budete mít kladné rozhodnutí od celního úřadu a bude-li se jednat o vrácení celého DPH tj. v případech kdy na zásilku podle doložených dokladů nemá být vůbec stanoveno DPH a pokud jste platili poplatky za celní odbavení z důvodu stanovení DPH České poště pak si nyní zažádejte u České pošty o vrácení příslušných poplatků s tím, že jim zašlete kopii rozhodnutí celního úřadu o vrácení celého DPH z něhož bude vyplývat, že na zásilku nemělo být vůbec stanoveno DPH a tudíž neměl být účtován ani příslušný poplatek České pošty.

Žádost k prošetření správního deliktu dle Celního zákona

Dále uvedená žádost k prošetření správního deliktu dle Celního zákona viz červeně zvýrazněná část základu vzorového textu žádosti je učena pro případy kdy si od Vás Česká pošta vyžádá doklady k zásilce a následně bude chybně stanoveno DPH nebo CLO na Vaši zásilku s tím, že podáte k celnímu úřadu žádost o změnu, prominutí či vrácení vyměřených celních poplatků nebo jejich částí a poskytnete celníkům ke své žádosti i doklady, které jste poskytli taktéž České poště a celní úřad následně vaši žádost uzná jako oprávněnou.

V takovém případě doporučuji po uznání Vaší žádosti ze strany Celního úřadu podat rovněž k Celnímu úřadu tento podnět k prošetření důvodného podezření ze spáchání správního deliktu dle Celního zákona.

Věc: Podnět k prošetření důvodného podezření ze spáchání správního deliktu dle Celního zákona

Na základě vámi potvrzené chyby ve stanovení nebo výpočtu DPH u případu zahraniční zásilky ze země mimo EU (zde uvést číslo zásilky nebo číslo jednací případu/uznané žádosti) se na Vás tímto obracím s žádostí o prošetření důvodného podezření ze spáchání správního deliktu podle § 294, odstavec 1) Celního zákona při provádění celně-deklarantské činnosti Českou poštou.

I když jsem České poště poskytl(a) doklady na jejichž základě je zřejmá celní hodnota zboží v předmětné zásilce i cena poštovného a taktéž jsem České poště poskytl(a) písemné prohlášení o účelu dováženého zboží pro osobní potřebu. Přesto došlo k chybnému učení (zde uvést DPH nebo CLA nebo obojího podle toho čeho se případ týká).

Z těchto důvodů mám důvodné podezření v tom smyslu, že se právnická osoba (Česká pošta, s. p.) dopustila správního deliktu tím, že poskytla celnímu orgánu nesprávný údaj nebo doklad důležitý pro jeho rozhodnutí či jinak naplnila skutkovou podstatu uvedenou v § 294, odstavec 1) Celního zákona.

Vzhledem k tomu, že mám od dalších osob informaci o tom, že takových případů je u zásilek odbavovaných Českou poštou více tak se domnívám, že je potřeba důsledně zakročit proti takovému jednání ze strany České pošty.

Žádám vás o prošetření této záležitosti a sdělení informace o tom jaké důsledky byly vyvozeny ve vztahu k naplnění skutkové podstaty správního deliktu uvedené v § 294, odstavec 1) Celního zákona a jaká opatření byla přijata, aby se takovým případům do budoucna předcházelo.

S pozdravem

...


**********************************************************

Jak se liší zásilky zboží obchodního a neobchodního charakteru pro zboží nakoupené u zahraničních prodejců mimo EU.


Zboží obchodního charakteru

Jedná se o zboží dovážené pro obchodní účely. Obchodními účely se rozumí to, že je zboží určeno např. k dalšímu prodeji nebo pro realizaci nějaké zakázky např. stavba, tvorba výrobku na zakázku apod. tj. prostě , že adresát zásilky dováží zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Do celní hodnoty porovnávané s limitem 22 EUR pro DPH a 150 EUR pro CLO se započítává poštovné v celkové výši. Nezapočítávají se pouze poštovní poplatky, které by měly být vybrány za úkony provedené v ČR.

Pokud bude porovnání v limitu 22 až 150 EUR bude CLO nulové a DPH bude vypočteno z částky hodnota zboží + poštovné + případný poplatek spojený s dovozem.

Pokud bude porovnání nad limitem 150 EUR bude výpočet následující
základ pro CLO = hodnota zboží + poštovné
základ pro DPH = hodnota zboží + poštovné + CLO + případné poplatky splatné z důvodu dovozu zboží tj. mimo jiné i za celní odbavení soukromou firmou, protože tuto službu u obchodního dovozu Česká pošta zatím neposkytuje.

Zmíněné poplatky splatné z důvodu dovozu zboží se zahrnují do základu pro výpočet DPH na zásilku v souladu s aktuálně platným zněním § 38, odstavec 1) písmeno a) zákona o DPH viz dále uvedený odkaz a citace ze zákona.


Zboží neobchodního charakteru

Jedná se o zboží určené výhradně k soukromému nebo osobnímu použití příjemce nebo jeho rodinných příslušníků. Do celní hodnoty porovnávané s limitem 22 EUR pro DPH a 150 EUR pro CLO se v tomto případě zahrnuje vlastní hodnota zboží i poštovné a pokud je poštovné tzv. zdarma tak se v souvislosti s článkem 138, odstavec 3 vypočte. Zdroj: viz tento odkaz

Pokud bude porovnání v limitu 22 až 150 EUR bude CLO nulové a DPH bude vypočteno z částky hodnota zboží + poštovné + případný poplatek spojený s dovozem tj. mimo jiné 180 Kč (od 1. 1. 2015 192 Kč).

Pokud bude porovnání nad limitem 150 EUR bude výpočet následující

základ pro CLO = hodnota zboží + poštovné
základ pro DPH = hodnota zboží + poštovné + CLO + případný poplatek spojený s dovozem tj. mimo jiné poplatek 180 Kč (od 1. 1. 2015 192 Kč) za celní odbavení i zásilek s DPH.

Poplatky splatné z důvodu dovozu zboží se zahrnují do základu pro výpočet DPH na zásilku v souladu s aktuálně platným zněním § 38, odstavec 1) písmeno a) zákona o DPH viz odkaz a citace ze zákona.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (aktuální znění)

§ 38 Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží

(1) Základem daně při dovozu zboží podle § 20 je součet

a) základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z důvodu dovozu zboží, pokud již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření cla...


V současnosti už poplatky 180 Kč (od 1. 1. 2015 192 Kč) a 500 Kč nemají zahrnuto žádné DPH viz popis dále.

Ceník služeb České pošty a v něm viz sekce CELNÍ DEKLARACE, podsekce Neobchodní zboží a jejím rámci Celní odbavení poštovních zásilek pro režim volného oběhu.

Dříve měla Česká pošta v ceníku u služeb spojených s celním odbavením pro zásilky neobchodního charakteru uveden rozpis ceny služeb a DPH.

Původně byly ceny v ceníku České pošty uvedeny takto:
pro 180 Kč to bylo 150 Kč za službu + 30 Kč DPH
pro 600 Kč to bylo 500 Kč za službu + 100 Kč DPH

Nyní jsou ovšem v ceníku viz odkaz výše uvedeny ceny 180 Kč (od 1. 1. 2015 192 Kč) a 500 Kč jako částky bez DPH, zatímco jiné služby mají DPH rozepsáno.

Je vidět, že u poplatku za přednostní odbavení na žádost adresáta, který se patrně vzhledem ke své vysoké ceně moc neuplatňuje Česká pošta ponechala původně uvedenou cenu bez DPH tj. pouze 500 Kč. Zatímco u těch frekventovanějších poplatků Česká pošta zdražila hodnotu samotné služby bez DPH z dřívějších z dřívějších 150 na 180 Kč a od 1. 1. 2015 192 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného je nicméně obecně patrné to, že současné poplatky 180 Kč (od 1. 1. 2015 192 Kč) a 500 Kč jsou osvobozeny od DPH jak je ostatně uvedeno i na webu České pošty viz tento odkaz a tam viz sekce Ceník - služby celní deklarace viz citace.

Citace:
...Ceny služeb celní deklarace a souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH...

Nicméně zákon o DPH stanoví, že se poplatky zahrnují do základu DPH při dovozu.

Podle zákona DPH jsou tyto poplatky patrně skutečně a zcela osvobozeny od DPH pouze v případech kdy jsou účtovány na zásilku pod limitem DPH tj. např. již zmíněných 500 Kč za přednostní odbavení na žádost adresáta.

Pokud jsou však tyto poplatky účtovány na zásilku nad limitem DPH tedy u níž se při dovozu DPH počítá pak se zahrnují do základu pro výpočet DPH a v tom případě defacto nejsou od DPH osvobozeny jelikož se z nich v těchto případech DPH počítá což vyplývá z již dříve citovaného ustanovení § 38, odstavec 1) písmeno a) zákona o DPH.

Výjimku tvoří poplatek 96 kč (od 1. 1. 2015 99 Kč), který dle vyjádření České pošty nemůže být spojován s úkony prováděnými v souvislosti se zajišťováním celních deklarantských služeb a tudíž je účtován pouze bez DPH i když je v případě osobního odbavení na zásilku stanoveno DPH.

Takže u zásilek doručovaných ze zemí mimo EU přes Českou poštu, na které bude stanoveno DPH zaplatí adresáti zase o něco více díky tomu, že Česká pošta u těch frekventovanějších poplatků zdražila hodnotu samotné služby bez DPH z dřívějších 150 na 180 Kč a nově od 1. 1. 2015 192 Kč bez DPH a díky tomu, že se tyto poplatky dle zákona o DPH zahrnují do základu při výpočtu DPH na zásilku u dovozu zboží nad limitem DPH ze zemí mimo EU.

**********************************************************

Jak snížit pravděpodobnost zbytečného zdržení zásilky

Někteří prodejci mimo EU uvádějí svévolně v celní deklaraci přiložené k zásilce buď nesprávnou cenu nebo označení GIFT. V případě, že takto nevhodně deklarovaná zásilka padne do oka některému celnímu úředníkovi, pak je zejména díky uvedení označení GIFT vyšší pravděpodobnost, že může být zásilka pozdržena.

Pokud pravděpodobnost zdržení chcete snížit tak do budoucna obecně při nákupech mimo EU je-li to možné uveďte následující požadavky buď už rovnou do poznámek v rámci objednávky nebo ihned po zaplacení pošlete prodejci zprávu s těmito požadavky.

Please you for:

1) do not write any specification "Gift" or "Commercial" in the customs declaration,

2) write specification "Other" in the customs declaration,

3) write specification actual sale price of goods and also separately price of postage in the customs declaration,

4) enclose in the package a invoice with prices of all each items of goods and also separately price of postage.


Například u nákupů na eBay můžete v případě nerespektování těchto zaslaných požadavků ze strany prodejce dát tomu konkrétnímu prodejci nižší nebo dokonce i negativní ohodnocení v rámci tzv. leave feedback.

Samozřejmě, že tím pravděpodobnost zdržení nemůžete snížit zcela na nulu, ale zásilka bez uvedené specifikace GIFT (pokud se skutečně nejedná o dar v rámci zásilky mezi soukromými osobami) a pokud možno správné uvedení prodejní ceny a obsahující rozpis ceny jednotlivých položek i poštovného tuto pravděpodobnost alespoň o něco sníží. Obecně je však potřeba počítat s tím, že ani sebelépe vyplněná celní deklarace ani cokoli jiného nemusí zabránit zadržení zásilky tj. když se holt celní úředník nebo pracovník pošty Praha 120 špatně vyspí pak jak se říká "nepomůže ani svěcená".

Autor:  CharlieCh [ stř 18.01.2012 12:22 ]
Předmět příspěvku:  Re: Odbavování zásilek jdoucích do ČR přes Českou poštu

Ahoj, Drondysi, perfektní práce, ostatně jako vždy :wink:
Mám jenom jednu věc, při jakékoli komunikaci s "celníky" je třeba vždy uvádět jak skladové, tak i podací číslo zásilky. Takže si myslím, že by to bylo rozumné to do výše uvedeného Tvého příspěvku dopsat, ať nevzniknou nějaké nejasnosti a šumy. Ahoj CharlieCh

Autor:  Drondys [ stř 18.01.2012 12:44 ]
Předmět příspěvku:  Re: Odbavování zásilek jdoucích do ČR přes Českou poštu

CharlieCh píše:
...při jakékoli komunikaci s "celníky" je třeba vždy uvádět jak skladové, tak i podací číslo zásilky. Takže si myslím, že by to bylo rozumné to do výše uvedeného Tvého příspěvku dopsat, ať nevzniknou nějaké nejasnosti a šumy. Ahoj CharlieCh

OK už jsem to tam doplnil.

Autor:  RiMr [ stř 18.01.2012 13:13 ]
Předmět příspěvku:  Re: Odbavování zásilek jdoucích do ČR přes Českou poštu

Super shrnutí Drondys! Klobouk dolů!

Jak to tak sumíruju, tak když si nechám z USA poslat foťák za cca 1500USD, tak asi nemá cenu se nějak snažit, aby mi to kamarád z emeriky poslal "od sebe" jako dárek, protože bych to clo a DPH platil stejně, je tak?

Autor:  Drondys [ stř 18.01.2012 17:39 ]
Předmět příspěvku:  Re: Odbavování zásilek jdoucích do ČR přes Českou poštu

RiMr píše:
Jak to tak sumíruju, tak když si nechám z USA poslat foťák za cca 1500 USD, tak asi nemá cenu se nějak snažit, aby mi to kamarád z emeriky poslal "od sebe" jako dárek, protože bych to clo a DPH platil stejně, je tak?

Ano nemá cenu se nějak snažit, aby ti to kamarád poslal jako dárek. Určitou výjimku tvoří svatební dary, jak jsem nyní doplnil do mého úvodního příspěvku v sekci Pokud se jedná o dar, ale nepředpokládám, že by ses kvůli tomu případné rozváděl a znovu ženil nebo provdával dceru :lol: a navíc je tam stejně limit o cca 200 USD nižší.

Autor:  RiMr [ stř 18.01.2012 18:14 ]
Předmět příspěvku:  Re: Odbavování zásilek jdoucích do ČR přes Českou poštu

Možná vyjde levněji si tam pro to zaletět... :D

Autor:  Drondys [ stř 18.01.2012 18:32 ]
Předmět příspěvku:  Re: Odbavování zásilek jdoucích do ČR přes Českou poštu

RiMr píše:
Možná vyjde levněji si tam pro to zaletět... :D

Pokud by sis pro to zaletěl tak to by možná vyšlo levněji než ta svatba, ale problém CLA a DPH bys tím nevyřešil a nejspíš by to vyšlo dráž než si to nechat poslat balíčkem a pokud to nepustí bez CLA a DPH tak ho prostě zaplatit. Občas se stává, že něco projde bez ohledu na cenu. Při dovozu je u cestujících leteckou dopravou osvobozeno dovážené zboží do celkové hodnoty 430 EUR na osobu, přičemž to nelze sčítat mezi osobami.

Autor:  RiMr [ stř 18.01.2012 19:09 ]
Předmět příspěvku:  Re: Odbavování zásilek jdoucích do ČR přes Českou poštu

No a kontroluje někdo jestli se vrátím se stejným foťákem se kterým jsem odletěl?

Autor:  Drondys [ stř 18.01.2012 19:25 ]
Předmět příspěvku:  Re: Odbavování zásilek jdoucích do ČR přes Českou poštu

RiMr píše:
No a kontroluje někdo jestli se vrátím se stejným foťákem se kterým jsem odletěl?

100% jistotu nemáš nikdy ani u balíku ani při osobní cestě. Cenné věci, které vyvážíš při osobní cestě máš mít napsané v celním prohlášení. Může se stát, že to celník zkontroluje a pokud to nebude sedět v tom smyslu, že třeba v celním prohlášení budeš mít napsaný nějaký foťák a sebou při vývozu nebudeš mít buď žádný nebo jiný, tak můžeš mít problémy, ale samozřejmě se může stát i to, že projdeš. Podobně se může stát, že projde i ten balík bez CLA a DPH bez ohledu na cenu jak jsem už zmínil.

Autor:  jardah62 [ pát 27.01.2012 10:57 ]
Předmět příspěvku:  Re: Odbavování zásilek jdoucích do ČR přes Českou poštu

Takže jestli jsem dobře četl, pokud mi přijde balíček a pošťák chce doplatek cla, dph a výpalného, mám dvě možnosti. Zaplatit a tím je vše uzavřeno nebo odmítnout.
Stalo se mi, že došla informace o uložení zásilky, poslal jsem zpět fakturu z HK, výpis z Paypalu a podepsal zmocnění s poznámkou, že platí pouze 14 dní. Cena zboží v balíčku byla po přepočtu kursem na stránkách celní správy o 1 dolar menší než USD ekvivalent 22EUR. Baliček dorazil a pošťák si řekl o víc jak 350 Kč. Sepsal jsem stížnost na celní správu s tím, že dle mého tato zásilka neměla být k celnímu řízení předložena. Je to měsíc a zatím nemám jakoukoliv odpověď. V zásadě nečekám, že by se mi z cla, dph nebo výpalného něco vrátilo.
Minulý týden jsem dostal další avizo. Baliček podle aktuálního celního kurzu zase cca 0,8 UDS pod limitem. Poslal jsem prohlášení o neobchodním zboží, fakturu, paypal a přidal, že hodnota zboží v zásilce nepřekračuje 22EUR. Tento týden dorazil lístek, že mám na poště zásilku, dobírka 350Kč a poznámka "Vybrat zmocnění". Pokud zmocnění nepodepíšu, není pošta oprávněna zásilku na celnici předložit a pokud správně předpokládám, po uplynutí nějaké doby to pošlou zpět jako nedoručitelné?
Protože když požádám HK, tak mi to samé zboží rozdělí na dvě zásilky a bude mě to stát 2x poštovné. Což je paradoxně míň, než clo,dph a výpalné na současnou těsně podlimitní zásilku. Je moje úvaha správná?

Autor:  jyrry [ pát 27.01.2012 13:17 ]
Předmět příspěvku:  Re: Odbavování zásilek jdoucích do ČR přes Českou poštu

Jedes moc na doraz... snazim se dodrzet max. 25 USD na balicek pri vicero polozkach; tesne nad limitem mi prosly treba regly, kde ale v balicku byl jen jeden...
Ke dnesku mi posta odchytila jen asi 4 zasilky, u kterych jsem to ale predpokladal, jinak vse bez ztraty kyticky, zasilek malo nebylo...

Autor:  Drondys [ pát 27.01.2012 17:39 ]
Předmět příspěvku:  Re: Odbavování zásilek jdoucích do ČR přes Českou poštu

jardah62 píše:
Takže jestli jsem dobře četl, pokud mi přijde balíček a pošťák chce doplatek cla, dph a výpalného, mám dvě možnosti. Zaplatit a tím je vše uzavřeno nebo odmítnout.

Ano. Pokud ovšem odmítnete zaplatit pak vám nevydají zásilku.

jardah62 píše:
Stalo se mi, že došla informace o uložení zásilky, poslal jsem zpět fakturu z HK, výpis z Paypalu a podepsal zmocnění s poznámkou, že platí pouze 14 dní. Cena zboží v balíčku byla po přepočtu kursem na stránkách celní správy o 1 dolar menší než USD ekvivalent 22EUR. Baliček dorazil a pošťák si řekl o víc jak 350 Kč. Sepsal jsem stížnost na celní správu s tím, že dle mého tato zásilka neměla být k celnímu řízení předložena. Je to měsíc a zatím nemám jakoukoliv odpověď. V zásadě nečekám, že by se mi z cla, dph nebo výpalného něco vrátilo.

V minulosti vím o několika podobných reklamacích a ve většině případů byly úspěšné tj. peníze byly nakonec vráceny i když to trvalo obvykle dost dlouho cca okolo dvou měsíců. 100% úspěšnost ovšem zaručit nelze. Často je to způsobeno v důsledku různých chyb a opomenutí celních deklarantů České pošty. Dá se tomu předejít osobním vyřízením celního odbavení zásilky na celní poště Praha 120 jak je popsáno v úvodním příspěvku.


jardah62 píše:
Minulý týden jsem dostal další avizo. Baliček podle aktuálního celního kurzu zase cca 0,8 UDS pod limitem. Poslal jsem prohlášení o neobchodním zboží, fakturu, paypal a přidal, že hodnota zboží v zásilce nepřekračuje 22EUR. Tento týden dorazil lístek, že mám na poště zásilku, dobírka 350Kč a poznámka "Vybrat zmocnění". Pokud zmocnění nepodepíšu, není pošta oprávněna zásilku na celnici předložit a pokud správně předpokládám, po uplynutí nějaké doby to pošlou zpět jako nedoručitelné?

U zásilek u nichž se nepředpokládá stanovení DPH plnou moc nepotřebují a mohou je předložit k celnímu odbavení i bez toho. U zásilek u nichž je stanoveno DPH by bez plné moci neměli celní odbavení vůbec provádět, ale Česká pošta to nedodržuje a obchází zákon s tím, že má údajně s celní správou jakousi dohodu o tom, že je zásilka až po okamžik doručení stále v režimu celního odbavení což je z hlediska zákona nesmysl, ale nikdo na ně nemá páky a tak si v tomto ohledu do jisté míry mohou dělat co chtějí. ČOI stížnosti k tomu odmítá řešit, protože na to nemá pravomoc a totéž i ČTU, který dokonce i v oficiální odpovědi na stížnost konstatoval, že v současné době na to v ČR nemá pravomoc nikdo.

Takže lze konstatovat jen jediné, a to že si Česká pošta do určité míry v této oblasti v podstatě může dělat co chce a oni jsou si toho velmi dobře vědomi a za takových podmínek samozřejmě není vyloučeno ani to, že toho i patřičně zneužívají záměrným zadržováním zásilek jen aby mohli vybrat výpalné 96 Kč, které mohou naúčtovat i když na zásilku není stanoveno DPH a i když nemají podepsanou plnou moc od adresáta. Stačí jim k tomu pouhé rozhodnutí pracovníka České pošty na pozici celního deklaranta, a to zcela nezávisle na úřednících celní správy.

jardah62 píše:
Protože když požádám HK, tak mi to samé zboží rozdělí na dvě zásilky a bude mě to stát 2x poštovné. Což je paradoxně míň, než clo,dph a výpalné na současnou těsně podlimitní zásilku. Je moje úvaha správná?

Ano pokud vychází poštovné na dvě menší zásilky levněji než DPH + výpalné pak se vyplatí to rozdělit, ale i tak vám Česká pošta v případě vyžádání dokladů může na zásilku naúčtovat 96 Kč výpalné i když nebude stanoveno DPH a i když jim žádnou plnou moc nepodepíšete, protože výpalné 96 Kč s plnou mocí nesouvisí. V některých případech pokud není plná moc podepsána to údajně promíjejí, ale ne ve 100% případů tj. případ od případu to může být jinak.

Autor:  jyrry [ pát 27.01.2012 17:57 ]
Předmět příspěvku:  Re: Odbavování zásilek jdoucích do ČR přes Českou poštu

Drondys píše:
[Kromě toho celní hodnota zboží se nemusí shodovat s hodnotou, za kterou jste to skutečně koupili. Jednak proto, že celní správa používá vlastní kurz uvedený na webu celní správy viz přímo tento odkaz a platný v době celního odbavení a ten se může lišit od kurzu v době nákupu a navíc i vzhledem k jinému kurzu třeba PayPalu. Nicméně tento rozdíl v kurzech je obvykle malý.

Muze i v tomto byt zakopany pes u tesne podlimitnich zasilek? V poslednich mesicich se dolar dost hybal a proto jsem si stanovil vlastni, "bezpecnostni" limit prave tech 25USD, aby predesel dohadum a tahanicim s kymkoli (posta, celnice)...

Autor:  Drondys [ pát 27.01.2012 18:11 ]
Předmět příspěvku:  Re: Odbavování zásilek jdoucích do ČR přes Českou poštu

jyrry píše:
Drondys píše:
Kromě toho celní hodnota zboží se nemusí shodovat s hodnotou, za kterou jste to skutečně koupili. Jednak proto, že celní správa používá vlastní kurz uvedený na webu celní správy viz přímo tento odkaz a platný v době celního odbavení a ten se může lišit od kurzu v době nákupu a navíc i vzhledem k jinému kurzu třeba PayPalu. Nicméně tento rozdíl v kurzech je obvykle malý.

Muze i v tomto byt zakopany pes u tesne podlimitnich zasilek?

Ano i zde je u částek, které jsou dost na hranici určité úskalí, protože kurz, který uplatňuje celní správa se mění i když ne denně, ale po delších obdobích obvykle v řádech týdnů. Nicméně adresát se obvykle nedozví přesné datum kdy byla zásilka skutečně předložena k celnímu odbavení a tudíž pak může dojít při výpočtech k jiným hodnotám, protože předpokládá, že byl uplatněn určitý kurz, ale není tomu tak, protože skutečně předložení zásilky k celnímu řízení bylo provedeno v době kdy platil jiný kurz.

Navíc může být problém v chybě při kontrolním výpočtu částky DPH ze strany adresáta v tom, že došlo ke změně a řada lidí o tom neví. Změna je v tom smyslu, že poplatek 180 Kč je v současnosti stanoven bez DPH a při stanovení DPH na zásilku se tudíž dle § 38 zákona o DPH zahrnuje do základu pro výpočet DPH. Je to podrobně popsáno a vysvětleno v úvodním příspěvku v sekci Zboží neobchodního charakteru. Tak si to tam všichni kdo o tom ještě nevíte nastudujte.

Autor:  jyrry [ pát 27.01.2012 18:18 ]
Předmět příspěvku:  Re: Odbavování zásilek jdoucích do ČR přes Českou poštu

Drondys píše:
....... poplatek 180 Kč je v současnosti stanoven bez DPH a při stanovení DPH na zásilku se tudíž dle § 38 zákona o DPH zahrnuje do základu pro výpočet DPH......

booooze .......
krome udivu mi to pripomnelo ze nemam jeste zaplacene odpadkovné ....
a chtelo by to nastudovat zakony, jestli se neobjevilo taky serné, chcavné, plivné .... a mozna i šukavné ....
... kdy v tomhle regionu byla posledni defenestrace?

Stránka 1 z 64 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/