na hlavní stránku

 

Pravidla svahového kombatu v USA (21/6/00) 

Následující text je překlad pravidel, která používá klub svahového létání Laguna Niguel Slope Soaring Guild v USA. U nás byla použita při první soutěži ve svahovém kombatu tato pravidla. Ta americká byla samozřejmě inspirací, ta naše určitě budou chtít ještě doladit. Máte-li nějaký nápad nebo námět, neváhejte a pište.

1.      Cíl: oživit napětí leteckých soubojů v atraktivní a bezpečné soutěži, která bude zajímavá pro diváky a náročná pro soutěžící.

2.      Obecné: platí pravidla a regule AMA a FCC která se týkají RC létání. Počet ovládaných prvků není omezen. Soutěžící smí použít pouze 1 model v jednom soutěžním kole, ale v jiných kolech může použít jiný model. Soutěžící nemusí být stavitelem modelu. Před soutěží zkontroluje bezpečnost modelů ředitel soutěže nebo jím pověřený zástupce.

2.1.   Bezpečnost diváků, soutěžících a pořadatelů má prvořadou důležitost. Jakýkoliv počin soutěžícího, který bude považován ředitelem soutěže za bezpečnost ohrožující, bude mít za následek vyloučení tohoto soutěžícího.

2.2.   Požívání alkoholických nápojů nebude povoleno během soutěže. Kdo to poruší, bude diskvalifikován.

3.      Požadavky na model

3.1.   Model musí být svahový větroň, zhotovený převážně z pěnového materiálu.

3.2.   Max. rozpětí je 49 palců.

3.3.   Náběžná hrana musí být z pěnového materiálu v hloubce alespoň 1,5 palce po celém rozpětí. Náběžná hrana může být potažena lepicí páskou, folií, skelnými vlákny zesílenou páskou nebo libovolnou kombinací těchto tří způsobů. Dřevo, kov, pevný plast, uhlíková vlákna, Kevlar nebo pryskyřicí nasycený materiál na nebo v náběžné hraně není povolen.

3.4.   Nosníky křídla z nekovových materiálů jsou povoleny, pokud neporušují bod 3.3. Maximální průřez nosníku nesmí přesáhnout 3/4 čtverečního palce. Pohyblivé plochy na odtokové hraně křídla (křidélka, elevony) se nepovažují za nosník.

3.5.   Trup může mít podélníky, pokud jejich celkový průřez nepřekročí 1/2 čtverečního palce. Trup může být potažen lepicí páskou, folií, skelnými vlákny zesílenou páskou nebo libovolnou kombinací těchto tří způsobů. Dřevo, kov, pevný plast, uhlíková vlákna, Kevlar nebo pryskyřicí nasycený materiál na povrchu trupu není povolen.

3.6.   Maximální letová hmotnost je 3 libry.

3.7.   Žádný model nesmí mít jakýkoliv druh pohonu.

4.      Pravidla soutěže

4.1.   Místo konání

4.1.1.      Letový prostor využívá celou použitelnou délku svahu a výšku svahového proudění. Piloti a rozhodčí jsou na místě obvyklém pro piloty na příslušném svahu. Diváci musí být alespoň 30 stop za hranou svahu. Pilot, jehož model vletí nad prostor diváků, bude v příslušném kole ohodnocen 0 body.

4.1.2.      Ředitel soutěže rozhodne, je-li síla větru dostatečná pro konání soutěže. Na konci každého kola může rozhodnout o přerušení soutěže do doby, než vítr dostatečně zesílí.

4.2.   Struktura soutěžě

4.2.1.      Individuální. Skupina 3 až 10 modelů bude létat „každý proti každému“ ve dvou nevylučovacích kolech. Poté, co měl každý pilot možnost odlétat dvě kola, jsou body sečteny a šest nejlepších (schopných pokračovat v soutěži) postupuje do finálového kola. Tři nejlepší z finálového kola jsou první, druhý a třetí. Při rovnosti bodů se berou v úvahu body z prvních dvou kol. Pokud stále existuje rovnost bodů některých soutěžících na prvním až třetím místě, o jejich vzájemném pořadí rozhodne ještě jedno kolo neomezené délky, jehož vítězem se stane ten, kdo zůstane nejdéle ve vzduchu.

4.2.2.      Týmová. V týmové soutěži bude tým, sestávající ze 4 pilotů a jednoho manažera, rozdělen do dvou párů po dvou pilotech. Každý pár bude soutěžit v jednom kole s podobnými páry z jiných týmů. Po dvou kolech se sečtou body body všech 4 pilotů v týmu, což určí tři nejlepší týmy. Dva piloti s nejvyšším skóre z každého ze tří nejlepších týmů postoupí do finálového kola. Tým s nejvyšším celkovým skóre za celou soutěž je celkovým vítězem.

4.3.   Vypouštění. Model se vypouští z ruky; kolečka, vozíky, katapulty jsou zakázány. Každý soutěžící smí mít jednoho pomocníka na vypouštění modelu.

4.4.   Trvání kola. Každé kolo trvá 10 minut od startu prvního modelu. Pokud model během soutěžního kola přistane nebo spadne, smí být bez omezení znovu vypouštěn, za předpokladu, že spadl nebo přistál v místě, odkud je bezpečné ho získat zpět. Po dobu trvání soutěžního kola nejsou povoleny žádné opravy modelů.

4.5.   Výměna modelu. Po dobu trvání soutěžního kola není žádná výměna modelu povolena, z žádného důvodu. Mezi koly si soutěžící může zvolit libovolný model, který má k dispozici.

4.6.   Kontrola bezpečnosti mezi koly. Ředitel soutěže může, dle svého uvážení, zkontrolovat každý model, o němž se domnívá, že mohl během letu utrpět poškození, které by ohrožovalo bezpečnost jeho letu. Pokud prohlásí takový model za nezpůsobilý letu, tento model nesmí být použit v dalších kolech. Pilot takového modelu může model na místě opravit a předložit model řediteli soutěže k opakované inspekci. Ředitel soutěže je povinen neprodleně takový model znovu zkontrolovat. Pokud jej uzná za způsobilý letu, model může být ihned použit. Proti rozhodnutí ředitele o bezpečnostní způsobilosti modelu nelze protestovat.

5.      Funkcionáři soutěže

5.1.   Rozhodčí. Každý zúčastněný model má svého jednoho rozhodčího. Piloti, kteří nesoutěží v daném kole, mohou působit jako rozhodčí. Rozhodčí budou mezi koly rotováni tak, že žádný rozhodčí nebude registrovat body určitého pilota více než jednou. Každý rozhodčí bude registrovat body, získané příslušným modelem v souladu s odstavcem 6. Rozhodnutí rozhodčích jsou konečná a nelze proti nim protestovat. Rozhodčí, který má na starosti model, jenž narušil prostor diváků, ihned informuje jeho pilota o tom, že je diskvalifikován a musí ihned přistát. Takový pilot má v daném kole 0 bodů, bez ohledu na počet bodů který v tomto kole již shromáždil.

5.2.   Ředitel soutěže. Ředitel soutěže nebo jeho určený zástupce zkontroluje každý model zda vyhovuje pravidlům. Ředitel soutěže vydává startovní signál když první model odstartuje a vydává koncový signál po uplynutí soutěžního kola. Ředitel soutěže nebo jeho určení zástupci shromažďují od rozhodčích skóre jednotlivých soutěžících.

6.      Bodování

6.1.   Body jsou přiděleny, pokud model způsobí kontaktem ve vzduchu pád soupeřova modelu na zem a přerušení letu („sestřel“). Bez ohledu na to kdo inicioval kontakt modelů, letoun který zůstane po takové události v letu si připíše jeden bod.

6.2.   Kolize ve vzduchu, které nemají za následek pád některého modelu na zem a přerušení letu, nejsou bodově ohodnoceny.

6.3.   „Sestřel“ musí být vítězným pilotem potvrzen jedním ze dvou následujících způsobů:

a)      vítězný pilot musí udělat jeden 360 stupňový výkrut a pokračovat v letu

b)       vítězný pilot musí udělat jeden 360 stupňový přemet a pokračovat v letu

Příklad: pokud se dva modely srazí ve vzduchu a oba spadnou na zem, aniž by vykonaly výše uvedený potvrzující manévr, ani jeden pilot neobdrží bod.

6.4.   Pokud pilot dokáže letět celé kolo, aniž by utrpěl potvrzený  „sestřel“, je mu připsán jeden bod za toto kolo.

Přeložil: David

 

Copyright Rcmania 2000