na hlavní stránku

 

První soutěž ve svahovém kombatu (3/5/00)

Když jsem dnes rozesílal sms-ky s výzvou k létání, napadlo mne prohlásit to od 6 do 7 za soutěž. Velkom model se ji pak dokonce uvolil sponzorovat jednou ze svých stavebnic, tou pro kombatáře nejzajímavější - zbrusu novým Tomahawkem II, kterého si teď už tady můžete i koupit.

Foukal východ, tak kam jinam než na Dívčí hrady. Dorazil jsem tam asi v půl čtvrté a byla to spíš termika než svahové proudění, ale vítr postupně sílil a v šest už foukal naprosto ideálně. V půl šesté nás bylo na kopci pořád jen pět, nakonec se ale sešlo deset letců, z nichž pak devět soutěžilo. Po vzájemné dohodě se létalo od půl sedmé, soutěž trvala 45 minut. Bylo znát, že o něco jde - žádné laxní poletování sem a tam, všichni disciplinovaně udržovali nádherný chumel blízko hrany svahu. Vyhrál zaslouženě Jarda Řešátko, který navíc k tomu, že je obecně výborným pilotem, umí ten vzduch pročesávat nějak účinněji. Proto měl podle mne více kontaktů než kdokoliv z nás ostatních a z nich sklidil velmi pěkných devět sestřelů. Následuje výsledková listina:

pořadí jméno počet sestřelů model
1 Jarda Řešátko 9 Tornádo
2 David Kyjovský 8 Tomahawk II
3-5 Venca Janko 3 Tomahawk II
3-5 Boris Guič 3 Tomahawk
3-5 Ondra Eremiáš 3 Tornádo
6-7 Tomáš Kubáň 2 Tomahawk II
6-7 Zbyněk Fuksa 2 Tornádo
8 Tomáš Hrubý 1 Stinger
9 ? Říha 0 Tomahawk

Pro účel dnešní soutěže jsem připravil narychlo provizorní pravidla, podle kterých se víceméně soutěž také létala (ale bez komisaře). Tady jsou:


Pravidla první soutěže ve svahovém kombatu  

Praha 3/5/2000

 

1. Nejde o nic smrtelně vážného, přestože je ve hře věcná cena, tak to prosím berte s nadhledem

2. V případě neslučitelnosti kanálů se startovní pole rozdělí na dvě skupiny, které letí každá v kvalifikačním kole o trvání 20 min.

3. Do finále o trvání 20 min. postupují všichni, kdo zaznamenali alespoň jeden sestřel v kvalifikačním kole. V případě trvající kanálové neslučitelnosti postupuje soutěžící s lepším výsledkem z kvalifikačního kola (pořadí), v případě stejného pořadí soutěžící s větším absolutním počtem sestřelů. Pokud i toto mají shodné, o účast ve finále si střihnou.

4. Každý sestřel okamžitě soutěžící nahlásí výkřikem svého jména a počtem sestřelů, například "Novák - tři", příště "Novák - čtyři" atd. Ostatní soutěžící mají 30 sekund na zpochybnění sestřelu, v případě hromadného nesouhlasu ostatních pilotů (odůvodněného!) není sestřel uznán.

5. Každý sestřel se musí potvrdit výkrutem nebo přemetem a následujícím letem o trvání alespoň 15 sec.

6. Pokud jsou všichni soutěžící kanálově kompatibilní, letí všichni společně hned finále v trvání 1 hodiny.

7. Pokud na konci finálového letu jsou dva nebo více soutěžících se stejným počtem sestřelů, rozhoduje jejich výsledek (nejprve pořadí, pak celkový počet sestřelů) v kvalifikačním kole. V případě trvající rovnosti se finále prodlužuje do prvního sestřelu jedním z vedoucích letců ("tzv. náhlá smrt"), maximálně však o 20 minut. Pokud rovnost trvá, o první místo se dělí.

8. Metoda "oštěpář" (též "harpunář") je povolena. Je to sestřel hozením svého modelu na prolétávající model, za předpokladu správného potvrzení.

9. V průběhu kola může soutěžící přistávat a startovat libovolně bez penalizace.

10.  V případě střetu více než dvou modelů boduje pilot, jehož model se dotkl sestřeleného modelu jako poslední. Pokud se to nedá určit, má každý ze skórujících pilotů příslušný podíl bodu za sestřel (sestřelí-li tímto způsobem například dva jednoho, oba mají půl bodu).

11. Spory a protesty řeší komisař, kterého si na začátku soutěžící zvolí; pokud je taková možnost, tak komisařem pro každé kolo i finále je soutěžící, který se kola či finále neúčastní. Komisař dohlíží na zápis výsledků na konci každého kola; každý soutěžící si počítá a hlásí sestřely sám. Komisař také měří čas, hlásí začátek a konec kvalifikačního kola a finále.


No a nakonec se Jarda tvářil, že by jako mohl Telink (výrobce Tornáda) sponzorovat příští podobnou soutěž. Tak se máme na co těšit: když o něco jde, je to hned o sto procent zajímavější. Snad se podaří dát soutěžícím vědět s trochu větším předstihem.

David

 

 

Copyright Rcmania 2000