na hlavní stránku

Seřizování RC akrobatů (30/1/00)

Snažím se začít létat s RC akrobaty, zatím s ne moc slavnými výsledky. Letos se chci zúčastnit alespoň TOC v Klatovech (létá se podle pravidel RC M2) a nebýt poslední jako loni. Za tím účelem jsem si pořídil vhodnější model (Fivol F3A, lehce olétaný) než loni (Giles s 6,5 ccm motorem, což byl spíše hec - letadlo je to pěkné a obratné, ale na soutěžení rozhodně nestačí). Také snad najdu čas trochu trénovat. Dám vám vědět, jak to dopadlo.

U akrobatů platí, že správné seřízení a vytrimování je půl úspěchu. Na Internetu jsem našel různé informace na toto téma, všechny konvergují k postupu, který je shrnut v následující tabulce. Jeden z originálních materiálů najdete zde.

TEST NA TESTOVACÍ PROCEDURA CO SE DĚJE JAK SE TO SEŘÍDÍ
1. neutrály výchylek necháme model letět přímo a horizontálně použijeme trimy na vyrovnání modelu do přímého a vodorovného letu upravíme délku táhel tak, abychom mohli trimy na vysílači vrátit do neutrálu
2. velikost výchylek za letu vyzkoušíme plné výchylky všech kormidel sledujeme reakci modelu na plné výchylky křidélka: velké výchylky tak, aby model udělal 3 výkruty za 3 až 4 sekundy. Malé výchylky, 3 výkruty za 6 sekund.

Výškovka: velké výchylky na čisté hranaté obraty, malé výchylky na přemet o průměru asi 45 m.

Směrovka: velké výchylky asi 30-35 stupňů, na autorotační obraty. Malé výchylky na udržení modelu v nožovém letu.

3. těžiště (metoda č. 1) nakloňte křidélky model do ostré zatáčky s náklonem téměř 90 stupňů A. nos modelu klesá

B. ocas modelu klesá

A. přidejte závaží do ocasu

B. přidejte závaží do nosu

- stačí-li to, vyvažte model posouváním baterií přijímače

(metoda č. 2) otočte model na záda A. musíte hodně potlačit výškovku, abyste udrželi model ve vodorovném letu

B. nemusíte vůbec potlačit nebo model dokonce stoupá

A. přidejte závaží do ocasu

B. přidejte závaží do nosu

- stačí-li to, vyvažte model posouváním baterií přijímače

4. úhel seřízení potlačíme model do kolmého klesání (z letu kolmo na vítr, je-li jaký), motor na volnoběh. Když model míří kolmo k zemi, uvolníme páky do neutrálu (výškovka musí přitom být v neutrálu vůči VOP) A. model pokračuje v kolmém klesání

B. model má snahu vybírat do normálního letu

C. model má snahu "vybírat" do letu na zádech

A. není třeba měnit úhel seřízení

B. zmenšete úhel seřízení

C. zvětšete úhel seřízení

5. statické vyvážení (vyvážení polovin křídla) - hrubé seřízení v normálním přímém vodorovném letu vytrimujeme křidélka tak, aby model neměl tendenci ke klonění. Otočíme model na záda a uvolníme páku křidélek do neutrálu A. model nekloní

B. pravá půlka křídla klesne (model má tendenci k levému výkrutu)

C. levá půlka křídla klesne

A. není třeba nic měnit

B. přidáme závaží na konec levého křídla

C. přidáme závaží na konec pravého křídla

6. vyrovnání výškovky (pro modely s nezávislými polovinami výškovky) leťte s modelem od sebe, proti větru (je-li jaký). Přitáhněte model výškovkou do normálního přemetu nebo svislého stoupání. Otočte model na záda a opakujte totéž s potlačením výškovky do tlačeného přemetu nebo svislého stoupání A. model nemá tendenci k výkrutu (nekloní) při výchylce výškovky

B. model kloní ve stejném smyslu při obou testech

C. model kloní v opačném smyslu

A. není třeba nic měnit

B. poloviny výškovky nejsou srovnané - buďto jednu zvedneme, nebo druhou snížíme

C. poloviny výškovky mají různé výchylky (model se kloní na stranu s větší výchylkou výškovky) - zvětšíme výchylku na jedné nebo zmenšíme na druhé půlce výškovky

7. vyvážení polovin křídla - jemné seřízení leťte s modelem dostatečně vysoko po nebo proti větru. Plynule potlačte model do svislého klesání a prudce přitáhněte A. model nekloní.

B. pravá polovina křídla klesne

C. levá polovina křídla klesne

A. není třeba nic měnit

B. přidáme závaží na konec levého křídla

C. přidáme závaží na konec pravého křídla

8. vzepětí leťte s modelem v přímém vodorovném letu proti větru, vychylte směrovku a sledujte, má-li model tendenci ke klonění

- nestarejte se, má-li nos modelu tendenci klesnout či se zvednout při výchylce směrovky

A. model nemá tendenci ke klonění

B. model se kloní ve smyslu výchylky směrovky

C. model se kloní proti smyslu výchylky směrovky

A. není třeba nic měnit

B. zmenšete vzepětí*

C. zvětšete vzepětí*

)* neměňte najednou o více než cca 4 mm

9. stranové vyosení motoru (během testu korigujte trimem směrovky tak, abyste dosáhli vertikálního letu - pak změňte vyosení motoru asi o 1/2 trimu směrovky a ten vraťte do neutrálu - poté test opakujte) leťte s modelem od sebe v přímém vodorovném letu proti větru, plynule přitáhněte a nechte vertikálně model stoupat, sledujte tendenci modelu při zpomalování uhýbat vlevo či vpravo A. model pokračuje přímo vzhůru

B. model uhýbá doleva

C. model uhýbá doprava

A. není třeba nic měnit

B. zvětšete vyosení vpravo

C. zmenšete vyosení vpravo

10. potlačení motoru leťte s modelem kolmo na vítr ve vzdálenosti asi 100 m od sebe (výškovka by měla být v neutrálu jako při testu č. 4), přitáhněte výškovkou model do kolmého stoupání a povolte jí do neutrálu, sledujte tendenci modelu klopit se při zpomalování na břicho nebo na záda A. model pokračuje přímo vzhůru

B. model se klopí na záda

C. model se klopí na břicho

A. není třeba nic měnit

B. zvětšete potlačení motoru

C. zmenšete potlačení motoru

11. diferenciace křidélek (začněte s výchylkou 12 stupňů nahoru a 11 - 12 stupňů dolů) leťte s modelem od sebe v přímém vodorovném letu proti větru, plynule přitáhněte výškovkou model do stoupání pod úhlem 45 stupňů a nakloňte křidélky čtvrtvýkrutem vpravo (po seřízení vyzkoušejte znovu, v obou směrech) A. model neuhýbá stranově

B. dráha modelu uhýbá vpravo

C. dráha modelu uhýbá vlevo

A. není třeba nic měnit

B. zvětšete diferenciaci, zvětšete výchylky křidélek nahoru na obou půlkách křídla

C. zmenšete diferenciaci, zvětšete výchylky křidélek dolů

12. rovný nožový let (metoda č. 1) otočte model z přímého vodorovného letu čtvrtvýkrutem do nožového letu, plnou výchylkou směrovky udržujte dráhu modelu v horizontu - vyzkoušejte na obě strany A. model nemá tendenci uhýbat na záda nebo na břicho při nožovém letu

B. model uhýbá na záda

C. model uhýbá na břicho

A. není třeba nic měnit

B. alternativní úpravy:

1. posuňte těžiště dozadu

2. zvětšete úhel nastavení křídla

3. vytrimujte křidélka dolů

C. opačně oproti  B.

12a. rovný nožový let (metoda č. 2) otočte model z přímého vodorovného letu čtvrtvýkrutem do nožového letu, plnou výchylkou směrovky udržujte dráhu modelu v horizontu - vyzkoušejte na obě strany A. model nemá tendenci uhýbat na záda nebo na břicho při nožovém letu

B. model uhýbá na záda při obou nožových letech

C. model uhýbá na břicho při obou nožových letech

D. model uhýbá opačně při různých stranách nožového letu

A. není třeba nic měnit

B. snižte mírně obě křidélka (pro začátek o 2 otáčky na vidličce)

C. zvedněte mírně obě křidélka

D. použijte mix ze směrovky na křidélka pro odstranění problému

13. trimování modelu při volnoběhu (test č. 1) letíme s modelem proti větru, stáhneme plyn a sledujeme tendenci modelu ke klonění A. model nemá tendenci ke klonění

B. model kloní do leva

C. model kloní doprava

A. není třeba nic měnit

B. namixujte trochu pravých křidélek s nízkými otáčkami, tolik aby se vyrovnala tendence ke klonění

C. namixujte trochu levých křidélek s nízkými otáčkami

(test č. 2) letíme s modelem ve výšce, ve vzdálenosti asi 100 m bokem k sobě, potlačíme do svislého klesání - sledujeme tendenci modelu k výkrutu během klesání A. model nemá tendenci k výkrutu

B. model má snahu o levý výkrut

C. model má snahu o pravý výkrut

A. není třeba nic měnit

B. namixujte trochu pravých křidélek s nízkými otáčkami

C. namixujte trochu levých křidélek s nízkými otáčkami

(test č. 3) letíme s modelem ve výšce, kolmo na vítr, ve vzdálenosti asi 100 m bokem k sobě, potlačíme do svislého klesání - sledujeme tendenci modelu k vybírání A. model pokračuje kolmo dolů

B. model má tendenci vybírat do normálního letu

C. model má tendenci vybírat do letu na zádech

A. není třeba nic měnit

B. namixujte 2-3% potlačení výškovky s nízkými otáčkami

C. namixujte 2.-3% natažení výškovky s nízkými otáčkami


Matador je optimalizován pro národní kategorii RC M2 - ilustrační foto

Tak, co si o tom myslíte? Máte nějaké vlastní zkušenosti se zalétáváním RC akrobatů? Napište o tom do rcmanie.

David

nahoru